Työttömyysturva

Luovat ry:ltä kovaa kritiikkiä työttömyysturvan uudistukselle

Luovat ry antoi 23.1. lausunnon työttömyysturvalain muutosesityksestä. Lausunnossa todetaan, että esitys ei lisää työllisyyttä luovilla aloilla vaan ainoastaan alentaa alan kokonaisansioita. 

”Työttömyysturvalain muutokset heikentävät luovien alojen toimintaedellytyksiä ja houkuttelevuutta ammattina ja tekevät käytännössä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin pääsyn mahdottomaksi.”

Vaikutukset kotimaisen kulttuurin toimintaedellytyksiin ovat negatiivisia. ”Niiden korjaaminen vaatii hallitukselta merkittäviä toimia kulttuurin rahoituksen, sosiaaliturvan ja luovien alojen elinkeinotoiminnan edistämisen puolella.”

Työttömyysturvauudistuksessa ajateltu kuukausipalkka-aloja

Luovat ry:n mukana lakimuutos on valmisteltu lähinnä kuukausipalkka-aloja ajatelleen. Luovien alojen työmarkkinat kuitenkin toimivat eri tavalla. 

”Perinteisen kuukausipalkkaisen työn sijaan kulttuurin ammattilaiset tekevät useimmiten ns. keikka- ja projektitöitä ja toimivat osin mikroyrittäjinä. ”

Silloin, kun projekteja tai keikkoja ei ole, myöskään palkkoja ei makseta.  Työttömyysjaksot kuuluvat alan arkeen. 

”Koska luovalla alalla pätkä- ja keikkatyöt ovat pääsääntö ja työttömyysjaksot kuuluvat alan arkeen, siellä työttömyyspäivärahan porrastaminen ei johda työllistymiseen vaan kulttuurin ammattilaisten ansiotason laskuun.”

Tilastojen mukaan työttömyyden alussa on jo nyt ns. työllistymispiikki, jolloin merkittävä osa työttömäksi jääneistä työllistyy.  Ensimmäisellä alenemaportaalla kannustetaan työllistymään niitä, jotka eivät saa heti työttömyyden alussa työpaikkaa.  

”Koska työpaikan hakeminen vie aikaa, pitää olla realistinen siinä, miten pian heidän odotetaan löytävän itselleen uuden työpaikan. 40 työttömyyspäivää ei ole realistinen tavoite”, Luovat ry toteaa.

Luovat ry esittää, että se olisi kokopäivätyössä toimivalle 65 työttömyyspäivän kohdalla ja pätkätöissä tai yrittäjänä toimivalle 100 päivän kohdalla.  

Suojaosan poisto ei kannusta työn vastaanottamiseen

Koska työttömyysjaksot liittyvät luovien alojen arkeen, kulttuurin ammattilaisten työttömyyskorvaus on useimmiten ns. soviteltua päivärahaa.  Luovat ry:n mukaan se alentuu kohtuuttomasti.

Yhteisvaikutus joulun alla tehdyn 300 euron suojaosan poistamisen kanssa on niin kova, että se  – hallituksen tavoitteiden vastaisesti – kannustaa olemaan ottamatta vastaan keikkatöitä ja sijaisuuksia. 

Luovat ry esittää korjausta soviteltuun päivärahaan.  ”Suojaosan poistaminen ja ehdotettu 20 %:n alenema pienentävät sovitellulla päivärahalla olevan ansiosidonnaisen tasoa käytännössä jopa 50 %:lla.”  

”Koska työttömyysturvauudistus heikentää luovien alojen toimintaedellytyksiä, sen rinnalle tarvitaan tehokkaita toimia kulttuurin tukemiseksi ja luovien alojen elinkeinotoiminnan edistämiseksi.” 

”Näiden osalta viittaamme hallitusohjelmaan: on ehdottoman tärkeää, että sen kirjaukset edellä mainituita osin toteutetaan täysimittaisesti ja nopeasti”. 

 

Lainaukset ovat lausunnostamme. Tutustu lausuntoon.

Kuva: Adobe Stock