Luovat alat ovat erittäin huolissaan kulttuurin ja taiteen valtionavustusten leikkauksista

Luovat ry antoi eduskunnan sivistysvaliokunnalle erittäin kriittisen lausunnon hallituksen suunnitelmista leikata yksityisen kopioinnin hyvitys puoleen sen vakiintuneesta tasosta.

Lausunnon mukaan ala on erittäin huolissaan kaikista kulttuurin ja taiteen valtionavustusten leikkauksista. Erityisesti Luovat ry halusi kiinnittää huomiota suunnitelmiin puolittaa yksityisen kopioinnin hyvitys.

”Sillä on merkittäviä negatiivisia kerrannaisvaikutuksia mm. maakuntien tapahtumatarjontaan ja kulttuurihankkeisiin sekä myös suoraan yksittäisten taiteilijoiden toimeentuloon”, lausunnossa todetaan.  ”Lisäksi on syytä muistaa, että hyvitys perustuu EU-direktiiviin, eikä sen taso ole jäsenmaan vapaasti päätettävissä”.

Lausunnossa viitattiin Taloustutkimuksen selvitykseen yksityisen kopioinnin aiheuttamasta haitasta. ”Taloustutkimuksen mukaan yksityisen kopioinnin aiheuttama haitta tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille erityisesti myynti- ja striimaustulojen alenemisena vuonna 2017 oli 32–44 miljoonaa euroa.”

Koska hyvitys ei nykyisellään korvaa kuin pienen osan kopioinnin aiheuttamasta haitasta, hallituksen kehysriihessä esitetty yksityisen kopioinnin hyvityksen puolittaminen 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan euroon on perusteetonta ja erittäin vahingollista.

Luovat ry:n lausunto sivistysvaliokunnalle