Luovan alan puolesta

Luova ala tuottaa taloudellista kasvua, sivistystä ja hyvinvointia suomalaiselle yhteiskunnalle. Luovien alojen osuus Suomessa on pelit mukaan laskien noin 3,5 % työllisistä ja noin 3,3 % BKT:sta.

> Mikä luovat ry? Tutustu edunvalvontaverkostoomme

Tilastokeskuksen mukaan luovat alat ovat siis monin verroin suurempi työllistäjä kuin esimerkiksi metsä-, kemian tai sähkö- ja elektroniikkateollisuus. Niiden BKT-osuus on suurempi kuin esimerkiksi paperiteollisuudella, ravintola- ja majoitusalalla, maataloudella tai tekstiiliteollisuudella.

Tutkimustietoa 

Taloustutkimus selvitti vuonna 2022 KULTA ry:n toimeksiannosta vuonna kulttuurialojen tuotosta ja työllisyysvaikutusta Tilastokeskuksen aineistojen pohjalta. Aineistot olivat valtaosin vuodelta 2020. Selvityksen mukaan kulttuurialojen tuotos on vuodessa 13 miljardia euroa. Kasvu ennen korona-aikaa oli voimakasta.

Kulttuuriala työllisti selvityksen yhteensä 123 000 henkeä, joista  77 000 työntekijää suoraan ja 46 000 välillisesti.   Välilliset vaikutukset syntyvät kulttuuritoimialojen käyttämien  välituotteiden ja -palveluiden tuottamiseen käytetystä työpanoksesta. Kulttuurialan palkkasumma kerrannaisvaikutuksineen on 5,1 miljardia euroa vuodessa. Julkinen sektori kerää vero- ja maksutuloja yhteensä 3,3 miljardia euroa vuodessa.

Suomen tartuttava kasvun mahdollisuuksiin

Jotta luovat alat voivat tuottaa lisää kasvua ja työpaikkoja, niiden kehitykseen pitää panostaa siinä missä muihinkin suuriin toimialoihin. Esimerkiksi Ruotsissa näin tehdään ja positiiviset jäljet näkyvät. Tätä maaottelua Suomen ei kannata hävitä.

Luova ala on kasvava toimiala.  Tekijänoikeus on luovan talouden perusta. Vahva tekijänoikeussuoja on myös kansallinen kilpailutekijä. Jotta kotimainen luova ala voi jatkossakin hyvin, on alan toimintaedellytykset turvattava.

Digitaalisten sisältömarkkinoiden kehitys myös tukee kasvua, työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä edellyttää kuitenkin, että on olemassa sisältöä, jota yritykset voivat lisensoida ja hyödyntää liiketoiminnassaan. On myös tärkeää, että toimialan rakenteet mahdollistavat menestymisen luovalla alalla sekä tekijöille että yrityksille.

Vain toimivilla kotimarkkinoilla voi kasvaa vientimenestyjiä.

Tutustu myös: tekijanoikeus.fi