Hallituksen aikomus leikata hyvitysmaksua herättää huolta oikeusvaltiosta

Yksityisen kopioinnin hyvitys ei ole harkinnanvaraista kulttuuritukea. Se on lain takaamaa korvausta, jonka tasoa ei voi romahduttaa pelkällä poliittisella sopimuksella. Suomen perustuslain 2 § 3 momentissa säädetään oikeusvaltioperiaatteesta: ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin …