Taiteilijan työttömyysturvaan tulossa korjaus

Hallitus nimittäin päätti 11.2 työllisyyspaketissaan korjata taiteilijoiden työttömyysturvan valuvian. Työllisyyspaketin kohta (6) kuuluu näin: Luovutaan tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta työttömyysturvassa.

Voimaan tullessaan tämä korjaa taitelijan työttömyysturvassa olevan aukon. Vaikka taiteilija olisi työttömyyskassan jäsen, hän ei nykyisin välttämättä saa laisinkaan työttömyyskorvausta.

Syynä on se, että aiemmilta vuosilta taannehtivasta tulevat tekijänoikeuskorvaukset leikkaavat työttömyyspäivärahaa ihan niin kuin taiteilija ansaitsisi työttömyysaikana palkkaa

Työttömyysturvassa on tekijänoikeuskorvauksia koskeva valuvika. Niitä kohdellaan yhdessä kohden niin kuin pääomatuloa ja toisessa kohden niin kuin  ansiotuloa.  Tekijänoikeuskorvaukset eivät kartuta työttömyysturvaa (käyttäytyy kuin pääomatulo) mutta tekijänoikeuskorvaukset leikkaavat muiden tulojen tuottamaa työttömyyspäivärahaa (käyttäytyy kuin ansiotulo)

Eduskunnan sivistysvaliokunta ja valtiovarainvaliokunta vaativat hallitusta korjaamaan asian. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen on pitänyt asiaa esillä ja kertonut mediassa haluavansa korjata asian, jos rahoituksesta päästään hallituksen piirissä sopuun.

Hallitus sopi asian 11. helmikuuta. Kyseessä on asetuksen muutos, jonka hallitus  voi tehdä ilman eduskuntaa. Tarkkaa aikataulua muutoksen toteutuksesta ja voimaantulosta ei ole julkistettu.