Tekijänoikeudet ovat luovan alan tärkein pääoma ja pohja alan kasvulle: Alan kasvu ja kehitys vaatii kuitenkin tukea

Tiedote: Tekijänoikeuspäivää juhlitaan 26.4. Se muistuttaa luovan alan moninaisesta arvosta ja tekijänoikeuksista luovan työn ja alan liiketoiminnan mahdollistajina.

Luovien alojen ja niiden vahvan tekijänoikeussuojan kehittämiseen on myös satsattava, sillä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä luovan alan tulot ovat yhä pirstaleisempia. Alati laajeneva alustatalous ja tekoälyn nopea kehitys vain nopeuttavat muutosta.

Luova ala tuottaa euroja Suomelle muttei kasva leikkaamalla

“Tekijänoikeudet ovat luovan talouden perusta ja siksi niiden vahva suoja on kansallinen kilpailutekijä”, sanoo Laura Kuulasmaa, Luovat ry:n puheenjohtaja ja APFI ry:n toiminnanjohtaja. 

Luovat alat ovat maailmalla vahvoja kasvualoja. Suomessa luovien alojen osuus BKT:sta on 3,1 prosenttia. Koska se on alle EU:n keskiarvon (4,4 prosenttia), kasvupotentiaalia on valtavasti.

Luovat alat tuovat Suomelle moninaista arvoa sekä suoraan että välillisesti. Ne tuovat suoraan euroina talouskasvua ja paikallisesti ne lisäävät muun muassa alueellista elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia.

“Hallituksen on leikkausten sijaan painettava kulttuurialan kasvun tukemisessa kaasua, jotta voidaan pitää huolta myös kotimaisen kulttuurin säilymisestä ja jatkuvuudesta”, Kuulasmaa painottaa.

“Hallituksen kaavailema tutkimuspohjaisten innovaatioiden T&K-rahoitus ei kompensoi luovan alan tarpeisiin ja kasvun tukemiseen paremmin sopivan rahoituksen tarvetta.”

“Tekijänoikeudet on luovan alan tärkein pääoma”

Tekijänoikeusviikon kampanjan aikana viisi luovan alan tekijää kiteyttää lyhyillä videoilla, millaista luova työ ja mistä alan ansiot syntyvät. Mukana ovat kirjailija Satu Rämö, valokuvataiteilija Joel Karppanen, laulaja-lauluntekijä Lyyti, elokuvaohjaaja-käsikirjoittaja Selma Vilhunen sekä muusikko-säveltäjä Iiro Rantala.

Taiteilijat muistuttavat, että tekijänoikeudet ovat tärkein pääoma, mitä luovan alan yrittäjällä on ja mahdollistavat monelle luovan työn tekemisen. 

“Kukaan ei maksa palkkaa, kun kirjoitan uutta musiikkia. Tekijänoikeuskorvaukset mahdollistavat kuitenkin sen, että voin tehdä uusia biisejä, ottaa riskejä ja seurata omaa taiteellista vaistoani”, sanoo Lyyti eli Lydia Lehtola.

Elokuvaohjaaja-käsikirjoittaja Selma Vilhunen sanoo, että luovaa työtä tehdään alkuvaiheessa usein omalla riskillä, kunnes rahoitus varmistuu ja tuloja tehdystä työstä alkaa tulla. “Pitkän elokuvan tekemiseen menee helposti kaksi vuotta. Sellaista ei voi tehdä vapaa-ajallaan.”

Tekijänoikeustulot luovat pohjaa sille, että taiteilijat voivat tehdä uutta musiikkia, kirjoja, elokuvia tai taidetta, ja että meillä on jatkossakin suomalaista taidetta ylikansallisen, kaupallisen viihteen rinnalla.

Tukea tarvitaan erityisesti uran alkuvaiheessa

Tekijänoikeustuloilla ei uran alkuvaiheessa kuitenkaan vielä elä. Tämän takia uraansa aloittelevien taiteilijoiden taloudellinen tuki auttaisi luomaan kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa, kuten Luovat ry:n valtuuskunnan jäsen, musiikintekijä Kyösti Salokorpi sanoo:

“Jos luoville aloille todella halutaan jatkossa kasvua ja vientiä esimerkiksi Ruotsin jalanjäljissä, uran alkuvuosille suunnattu taloudellinen tuki auttaisi seuraavan sukupolven nuoria lupauksia keskittymään päätoimisesti työskentelyynsä.”

Tätä tarvetta eivät tue hallituksen päätökset, jotka vaarantavat alkuvaiheen hankkeille suunnatun tuen.

Lue lisää: Luovan työn tekijät kertovat työstään ja tekijänoikeuksien merkityksestä