Arvokuilusäädös palautettava uuteen valmisteluun

Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty vaatii 14 jäsenjärjestönsä voimin virkamiesesitystä tekijänoikeusdirektiivin voimaansaattamisesta uuteen valmisteluun arvokuilusäädösten osalta. Lakiluonnos on räikeässä ristiriidassa sekä direktiivin että EU-maiden valtavirran kanssa. Esitys toisi Suomeen muusta EU:sta poikkeavan lainsäädännön, joka vahingoittaisi luovan työn tekijöiden ja yrittäjien ansainta-, kasvu-, vienti- ja työllistämismahdollisuuksia.   

Suomi on voimaansaattamassa tekijänoikeusdirektiiviä. Siihen sisältyvä artikla 17 määrää laittamaan myös Youtuben kaltaiset palvelut normaaliin julkaisijan vastuuseen luovien sisältöjen jakamisesta. Tämä korjaisi ns. arvokuiluongelman.  Direktiivi määrää, että eri verkkosisällönjakopalveluille luodaan velvoite hankkia luvat niiden sisältöjen käyttöön, joiden julkaisemisella ne ansaitsevat tuloja. Käytännössä se toisi esimerkiksi TikTokin, Twitchin ja Youtuben kaltaiset palvelut tekijänoikeudelliseen vastuuseen kuluttajien sinne lataamasta sisällöstä, kun ne ovat voineet aiemmin sysätä vastuun kuluttajalle.

”Direktiivi palauttaa luovan työn tekijöille ja yrittäjille oikeudenmukaisen ja reilun neuvotteluaseman suhteessa kansainvälisiin digijätteihin sekä parantaa palvelua käyttävien kuluttajien asemaa. Suurin osa EU-maista on voimaansaattamassa direktiivin kuten on tarkoitettu. Jostain syystä Suomen valmistelu on kuitenkin kulkenut koko ajan niin eri latua, että nyt voi jo kysyä, eikö Suomi aio saattaa voimaan arvokuiluartiklaa lainkaan, ”sanoo Lyhdyn edunvalvontajohtaja Lauri Kaira.

”On erityisen haitallista esittää direktiivin vastaista, muista EU-maista poikkeavaa lakia. Nyt lausunnoilla ollut esitys asettaisi kaikki toimijat – verkkoalustat, luovan alan tekijät ja yrittäjät sekä myös kuluttajat – eriarvoiseen asemaan suhteessa muuhun Eurooppaan. Tarkoitushan oli nimenomaan yhtenäistää lainsäädäntöä! Lisäksi suomalaiselle luovalle alalle esitys olisi tuhoisa: alan tekijöiden ja yrittäjien arkinen toimeentulo olisi uhattuna. Lisäksi pääsy kansainvälisille vientimarkkinoille olisi merkittävästi vaikeampaa,” tiivistää Lyhty-vaikuttaja, näyttelijä-laulaja-sanoittaja Kaija Kärkinen.

”Onneksi kyseessä on vielä vasta ehdotus, johon voidaan vaikuttaa. Meillä on valmiina hyvä direktiivi, jonka pohjalta voidaan tuottaa uusi esitys. Lisäksi on huojentavaa, että iso osa johtavista poliitikoistamme on jo osoittanut meille haluavansa huolehtia esityksen laadusta. Kyse on paitsi toimeentulosta ja liiketoiminnasta, myös kansakuntamme henkisestä pääomasta, jolla on mittaamaton arvo meille yksilöinä ja yhteisönä,” kuvaa vaikuttamistyössä mukana oleva kirjailija Jarkko Tontti.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.