Tekijänoikeuslain on vastattava EU-direktiivejä

Luovan talouden vahvistaminen on samalla koko yhteiskunnan etu.

Eduskunta käsittelee tekijänoikeuslain uudistusta. Miksi lakia ollaan juuri nyt uudistamassa?

Taustalla ovat Suomea velvoittavat EU:n verkkolähetysdirektiivi ja direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM). Suomella on velvollisuus tuoda nämä direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään. Asiassa ollaan itse asiassa myöhässä, sillä vuonna 2019 hyväksytyt direktiivit olisi pitänyt implementoida Suomen lainsäädäntöön viime vuoden kesäkuussa. Suuressa osassa EU-maista direktiivit on jo toimeenpantu, eikä Suomessa voi olla näistä poikkeavaa lainsäädäntöä.

EU:n direktiivien tarkoituksena on tekijöiden aseman parantaminen, lainsäädännön päivittäminen vastaamaan digiajan vaatimuksia sekä lakien harmonisointi EU-maiden välillä. Direktiiveissä määritellyt tavoitteet on pantava meillä voimaan kuten muissakin EU-maissa.

Aiempi tekijänoikeuslaki ei huomioinut verkkoympäristön tuomia uusia tarpeita ja asetti siksi luovalla alalla toimivat tekijät vääristyneen heikkoon asemaan. Yksittäiset tekijät ja tekijänoikeuksien haltijat ovat ylikansallisiin digijätteihin ja alustapalveluihin – kuten Googleen ja Metaan (entinen Facebook) – verrattuna huomattavasti heikommassa asemassa sekä neuvotteluvoimaltaan että taloudellisesti. Lakiuudistuksella tekijöiden altavastaajan roolia pyritään parantamaan.

Samaan aikaan lakimuutos on myös kuluttajan etu. Kun esimerkiksi alustapalvelun pitää hoitaa tekijänoikeusluvat kuntoon, voivat palvelujen käyttäjät julkaista niissä sisältöä turvallisin mielin. Samalla myös kulttuurin tekijät ja tuottajat saavat oikeudenmukaisen korvauksen teostensa julkaisemisesta.

Luovan talouden vahvistaminen on samalla koko yhteiskunnan etu.

EU:n direktiivit on siis säädetty parantamaan luovan alan tekijöiden asemaa, jotta tekijöillä säilyisivät taloudelliset toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Luovan talouden vahvistaminen on samalla koko yhteiskunnan etu. Paitsi henkisen hyvinvoinnin lisääjänä luova ala on merkittävä myös työpaikkojen tuojana. Luovat alat ovat monin verroin suurempi työllistäjä kuin esimerkiksi metsäteollisuus tai sähkö- ja elektroniikkateollisuus. Lisäksi alan BKT-osuus, 3,1 prosenttia, on suurempi kuin esimerkiksi paperiteollisuudella, ravintola- ja majoitusalalla tai maataloudella.

Tekijänoikeudet mahdollistavat sen, että luovan alan ammattilainen voi ansaita tekemällään työllä. Jotta luovat alat voivat tuottaa Suomelle lisää hyvinvointia, työpaikkoja ja kasvua, tulee niiden kehitykseen panostaa siinä missä muihinkin suuriin toimialoihin. Moderni ja EU:n direktiivien mukainen tekijänoikeuslainsäädäntö on luovan alan olennainen toimintaedellytys ja yksi konkreettinen tapa tukea sitä.

Ilmo Laevuo
Gramex ry

Valtteri Niiranen
Kopiosto ry

Tommi Nilsson
Kuvasto ry

Anne Salomaa
Sanasto ry

Risto Salminen
Teosto ry