Lauri Kaira

Tämän vaalikauden ilot ja surut

Vaalikauden päättyessä on hyvä katsoa, millaisia asioita kulttuuriala sai tällä kaudella läpi.  Kuten yleensä käy, osa tavoitteista saatiin läpi ja osa jäi odottamaan ensi vaalikautta.

Korona leimasi tätä kautta kovalla kädellä. Se vaikutti myös luovien alojen edunvalvontaan. Koska korona vahingoitti toisia aloja enemmän kuin toisia, eniten kärsivät toimialat ryhmittyivät hoitamaan korona-asiaa itse.

Luovat ry:n kaltaiset yhteistyöorganisaatiot jäivät siitä sivummalle ja panostivat  jäsenjärjestöjensä tahdon mukaisesti kaikkien toimialojen yhteisiin asioihin.

Näillä sektoreilla saatiin läpi joitakin merkittäviä uudistuksia. Näihin kuuluvat tekijänoikeusdirektiivin implementointi, yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkausten peruminen, korjaus tekijänoikeustuloja saavien taiteilijoiden työttömyysturvaan ja Creative Business Finlandin perustaminen.

Vaikka Creative Business Finland toteutui suppeampana kuin asian ideoinut ”Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmä”  vuonna 2018 esitti, se on merkittävä edistysaskel. Niin ovat myös Business Finlandin uudet luovien alojen tuki-instrumentit.

Työttömyysturvaan parannus

Työttömyysturvassa saatiin korjatuksi ongelma, josta alalla oli puhuttu yli kymmenen vuotta.  Ongelmana oli se, että jopa taannehtivasti menneiltä vuosilta tulevat tekijänoikeuskorvaukset leikkasivat työttömyyspäivärahaa ihan samalla tavalla kuin työttömyysaikana ansaittu palkka.

Vaikka tekijänoikeuskorvaukset eivät kartuttaneet työttömyysturvaa, ne saattoivat leikata sen pois kokonaan. Luovat ry:n adressikampanja sai useat kansanedustajat ja eduskunnan valiokunnat vaatimaan tilanteen korjausta. Hallitus korjasi asian työllisyyspaketissaan 11.2.2022.

Vuoden 2023 alusta lähtien tekijänoikeuskorvaukset eivät enää leikkaa työttömäksi jääneen taiteilijan työttömyyskorvauksia.

Yksityisen kopioinnin hyvitys vakiintui

Myös toinen merkittävä muutos saatiin. Hallitus päätti kehysriihessä 5.4.2022 vakiinnuttaa yksityisen kopioinnin hyvityksen 11 miljoonan euron tasolle vuosiksi 2023– 2026. Tämä on perusoikeuksien näkökulmasta tärkeä päätös. Kun lainsäädännöllämme on merkittävästi rajoitettu taiteilijoiden ja kulttuurialan yritysten omaisuudensuojaa, sen aiheuttamasta haitasta tulee saada oikeudenmukainen hyvitys.

Arvokuiludirektiivi implementoitiin

Arvokuilua korjaavan tekijänoikeusdirektiivin implementointi oli vaalikauden kestoteema.  On jälkeenpäin katsoen kummallista, miksi tavallisesta EU-direktiivin implementoinnista nousi Suomessa niin iso ongelma.

EU-direktiivihän määrää, että Youtuben kaltaiset alustapalvelut ovat itse vastuussa siitä sisällöstä, mitä niissä julkaistaan. Aiemmin ne ovat voineet vältellä vastuita ja maksuja piiloutumalla käyttäjiensä selän taakse.

Jostain syystä direktiivin voimaan saattamisen valmistelu lähti Suomessa direktiivin vastaisille poluille. Kun ministeriön esitysluonnos sai lausuntokierroksella täystyrmäyksen, ministeriön valmistelija vaihtui ja suuntaa korjattiin.  Tämän takia direktiivin implementointi meni pitkäksi ja toi Suomelle sakonuhan.  Esitys meni eduskunnassa läpi vasta helmi/maaliskuun vaihteessa.

Ensi hallitukselta luovien alojen kasvuohjelma

Luovat ry:n ohjelma ensi vaalikaudelle sisältää osin tuttuja ja osin uusia asioita. Listalla on luovan alan elinkeinotoiminnan edistämistä, taiteilijan työttömyysturvan parantamista ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittämistä.  Ajamme mm.

  • luovien alojen kasvuohjelmaa,
  • tuotantokannustimien laajentamista
  • Creative Business Finlandin edelleen kehittämistä
  • lisäparannuksia taiteilijan työttömyysturvaan (ns. yhdistelmävakuutusmalli)
  • vahvempia keinoja tutkia kansainvälistä piratismirikollisuutta
  • sekä yleensäkin oikeudenmukaista ja kannustavaa  tekijänoikeuslainsäädäntöä.

Voit tutustua näihin tavoitteisiin tarkemmin tästä linkistä