Niina Vettensola ja blogikirjoitus luovien alojen työttömyysturvasta

Luovan työn tekijöiden työttömyysturva vaatii vielä viilausta

Tiedätkö, mikä tärkeä asia erottaa palkansaajajärjestön ja kulttuurialan järjestön jäseniä? Yksi tärkeimmistä on työttömyysturvan taso.

Aloitin tammikuussa 2023 Sanaston uutena toiminnanjohtajana. Tulin työhön kirjallisuusalan ulkopuolelta, työmarkkinajärjestöstä. Palkansaajan hyvä työttömyysturva nähdään työmarkkinajärjestöissä itsestään selvänä ja perustavanlaatuisena osana työelämän turvaverkkoa, ja ehkä juuri siksi minulle on ollut järkytys huomata, miten heikko tuo turvaverkko on luovan työn tekijöille.

Työttömyys voi kohdata työuran aikana kenet tahansa, myös luovan työn tekijän. Tämän saimme korona-aikaan kokea varsin karulla tavalla. Luovan työn tekijät eivät useinkaan työskentele työsuhteessa, eivätkä välttämättä ole myöskään yrittäjiä. Pätkätöissä tai palkkioita verokortilla ansaitsevat luovan työn tekijät jäävät ulkopuolelle niistä työttömyyden turvaverkoista, joihin valtaosa suomalaisista voi tarvittaessa turvautua. Luovan työn tekijöiden tulot ovat sirpaleisia ja vaihtelevat kuukausittain, minkä vuoksi vain harva pystyy olemaan minkään työttömyyskassan jäsen tai täyttämään työttömyyspäivärahojen työssäoloehtoa.

Tekijänoikeustulot saattavat edelleen leikata työmarkkinatukea

Vuoden 2023 alusta astui voimaan lakimuutos, jolla tekijänoikeuskorvauksia ei enää huomioida työttömyysturvassa. Tämä hyvä ja tärkeä uudistus koskee kuitenkin vain työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa ja Kelan maksamaa peruspäivärahaa, joiden saaminen edellyttää vähintään 26 viikon työssäoloehdon täyttymistä palkkatyösuhteessa.

Monet luovan työn tekijät eivät ole pysyvässä työsuhteessa, eikä heillä siksi ole mahdollisuutta saada työttömyyskassan maksamaa ansiopäivärahaa tai Kelan maksamaa peruspäivärahaa. Monille luovan työn tekijöille ainoa työttömyysturvavaihtoehto on Kelan maksama harkinnanvarainen työmarkkinatuki.

Vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvalain muutos ei koske työmarkkinatukea, vaan tekijänoikeustulot voidaan edelleen huomioida Kelan harkinnan mukaan työmarkkinatukea myönnettäessä. Ollaan siis samassa tilanteessa kuin ennenkin: menneiltä vuosilta takautuvasti maksettavat tekijänoikeuskorvaukset saattavat leikata työmarkkinatukea. Olemme saaneet kirjallisuuden tekijöiltä jo alkuvuodesta useita yhteydenottoja tämän ongelman tiimoilta.

Luovan työn tekijöillä tulee olla oikeus työttömyysturvaan siinä kuin muillakin

Kulttuurialoilla ansio kertyy pienistä puroista. Luovan työn tekijät voivat saada tekijänoikeuskorvauksia, rojalteja, apurahoja ja esiintymispalkkioita. Lisäksi luovan työn tekijän urapolulla voi olla myös palkkatyötä ja yrittäjyyttä. Nämä roolit ja tulot eivät useinkaan ole ajallisesti selkeästi toisistaan erotettavissa, vaan limittyvät päällekkäin. Toisaalta luovan työn tekijän urapolulle mahtuu myös niitä vaiheita, kun tuloa ei saa mistään.

Luovan työn tekijöillä tulee olla oikeus turvaan työttömyyden varalta samoin kuin muillakin työntekijöillä. Tämän vuoksi luovan työn tekijöiden työttömyysturvaa on selkiytettävä. Lisäksi TE-toimistojen osaamista luovien alojen ammateista ja ansaintalogiikasta on kasvatettava ja soveltamisohjeita täsmennettävä.

Kun työttömyysturvajärjestelmää kehitetään, tulee luovan työn tekijät ottaa erityisesti huomioon. Myös heillä täytyy olla mahdollisuus kerryttää itselleen työttömyysturvaa.