Luovan alan EU-vaalipaneeli keräsi täyden salin kuuntelijoita

Luovat ry järjesti 14.5.2024 EU-vaalipaneelin, jossa kahdeksan EU-vaaliehdokasta osallistui keskusteluun luovan alan kasvuun ja kehitykseen vaikuttavista asioista, joiden kohtalosta EU:ssa päätetään. Tilaisuudessa esiteltiin myös Luovat ry:n EU-vaalitavoitteet ja Luovat ry.

Paneeliissa olivat mukana Eva Biaudet (RKP), Eija-Riitta Korhola (KD), Suna Kymäläinen (SDP), Mika Lintilä (Keskusta), Rosa Meriläinen (vihreät), Mika Niikko (PS), Jussi Saramo (Vasemmistoliitto) ja Henna Virkkunen (Kokoomus). Paneelin vetäjänä toimi Luovat ry:n edunvalvontajohtaja Lauri Kaira.

EU:ssa päätetään monista luoville aloille tärkeistä asioista

Luovien puheenjohtaja Laura Kuulasmaa muistutti, että EU:ssa päätetään monista luovien alojen toimintaan liittyvistä asioita. Luovat ry:n edustamien alojen, kuten kirjallisuuden, musiikin, av-alan ja kuvataiteen, markkina on globaali ja sisällöt liikkuvat yli rajojen. Näin myös pelisääntöjen on oltava yhtenäiset. Luovaa alaa koskeva keskeinen lainsäädäntö perustuu pitkälti EU-direktiiveihin. EU:ssa päätetään monista alaa koskevista laeista, mm. tekijänoikeussääntelystä, mediasääntelystä ja ylipäätään elinkeinopolitiikkaan vaikuttavista asioista. Luovilla aloilla on paljon erityispiirteitä, jotka poikkeavat perinteisistä ”savupiippualoista”, siksi erityispiirteet on tunnistettava myös päättäjien piirissä.

Lauri Kaira puolestaan nosti esiin tärkeitä tavoitteisiin liittyviä huomioita, kuten, että luova ala on EU:ssa kasvava toimiala, jonka kehitykseen pitää panostaa sen omat tarpeet tunnistaen. ”Yrityksillä tulee edelleenkin olla valinnanvapaus sen suhteen, miten laajalle alueelle ne ostavat ja myyvät sisältöjensä esitysoikeuksia. Siksi ns. geoblokkauksen on oltava mahdollista. Tämä on elintärkeää Suomen kaltaiselle pienelle kieli- ja markkina-alueelle”, vaikka isot teknologiajätit geoblokkausta vastustaisivatkin.

Hän muistutti myös, että tarvitaan EU-lainsäädäntöä, joka mm. mahdollistaa tehokkaammat ja vaikutuksiltaan rajat ylittävät dynaamiset kieltomääräykset piraattipalveluita vastaan.

”Luova ajattelu on taito, jolle on kysyntää jatkossa”

Paneelissa käsiteltiin mm. luovien alojen merkitystä kasvumahdollisuuksien teollisuudenalana ja tärkeänä työllistäjänä. Lisäksi käytiin läpi ehdokkaiden näkemyksiä mm. geoblokkauksesta, piratismista, tekoälyn kouluttamisen ja käyttöönoton vaikutuksista.

”Luovan ajattelun taito on yksi tärkeimpiä taitoja tulevaisuudessa”, siteerasi Henna Virkkunen Maailman talousfoorumia. Hän totesi myös, että digitalisaatioon liittyvä lainsäädäntö vaikuttaa paljon myös luovien alojen tulevaisuuteen. Hyvä esimerkki on striimauspalveluille laitettu velvoite ostaa tietty määrä eurooppalaista sisältöä. Rosa Meriläinen muistutti kulttuurin merkityksestä maakuvan muodostajana ja Suna Kymäläinen sen merkitystä henkisenä huoltovarmuutena. Algoritmien valta huolestutti kaikkia ehdokkaita ja tälle toivottiin vastavoimia.

Koska EU:n päätöksenteolla on niin merkittäviä vaikutuksia Luovan alan tulevaisuuteen ja kasvumahdollisuuksiin, EU-parlamentaarikkojemme asiantuntemuksella on suuri merkitys alalle. Tapahtuma keräsikin salin täyteen kuulijoita.

Katso tallenne vaalipaneelista ja tutustu ehdokkaiden näkemyksiin.

Tutustu EU-tavoitteisiimme

Lauri Kaira esitteli luovan alan EU-tavoitteet 14.5.2024 Musiikkitalon eu-vaalipaneelin aluksi.