Lauri Kaira

Kulttuurin arvo kansakunnalle on moninainen

Hallituksen kehysriihi kokoontuu parhaillaan. Käsiteltävänä on kovia talousasioita, jotka ovat varmasti raskaita kaikille osallistujille.

Tällä sivustolla me katsomme asioita luovien alojen eli kulttuurin näkökulmasta. Kulttuurin arvo Suomelle on moninainen. Taide ja kulttuuri ovat suomalaisen yhteiskunnan perusta, luoden yhteistä arvopohjaa, hyvinvointia ja henkistä kriisinkestävyyttä.

Kolme pointtia kulttuurista

Tasavallan presidentin hyväksi havaittua tekniikkaa käyttäen kulttuurin merkityksen voi esittää kolmella pointilla: 

– Talous ja työlllisyys. Luovien alojen taloudellinen vaikutus on suuri. Luovat alat ovat merkittävä työllistäjä ja talouskasvun luoja Suomessa, luoden yli 136 000 työpaikkaa ja 16,8 miljardin euron talouden. Luovat alat on tässä merkittävämpi kuin monet perinteiset teollisuuden alat.

–  Henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Tutkimusten mukaan luovilla aloilla on merkittävä vaikutus myös hyvinvointiin. Tämä koskee kaiken ikäisiä vauvasta vaariin. Nuorisotyöntekijät kautta maan tietävät vaikkapa bänditoiminnan merkityksen. Taide ja kulttuuri edistävät henkistä hyvinvointia, kivunlievitystä ja sosiaalisia suhteita vahvistaen myös elinikäisen oppimisen taitoja. 

– Kansakunnan kriisinkestokyky. Suomessa on omakohtaista kokemusta siitä, miten tärkeää yhteinen kansallinen kulttuuri on kansakunnan kriisinkestävyydelle. Taide ja kulttuuri tukevat kansakunnan resilienssiä, auttaen yksilöitä ja yhteisöjä selviytymään haastavista tilanteista.

Kasvua ja hyvinvointia

Luovat alat ovat maailmalla vahvoja kasvualoja. Suomessa luovien alojen osuus BKT:sta on 3,1 prosenttia. Koska se on alle EU:n keskiarvon (4,4 prosenttia), kasvupotentiaalia on valtavasti. 

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on hyviä kirjauksia luovien alojen elinkeinotoiminnan edistämisestä. Toivon mukaan niissä päästään nopeasti eteenpäin.

Koska kulttuuri luo kasvua, elinvoimaa ja hyvinvointia, siihen kannattaa panostaa myös kovina aikoina.

Ja erityisesti juuri kovina aikoina.

Lue lisää: Luovat alat kasvoivat miljardin