Jari Muikku

Kasvusopimuksesta vauhtia luovien alojen kasvuun

Aineettomiin oikeuksiin perustuvalla luovien alojen liiketoiminnalla on rajattomat skaalautumisen mahdollisuudet. Tämän toteuttamiseksi musiikki-, kirjallisuus- ja pelialan edustajat ovat parhaillaan laatimassa yhteistä kasvusopimusta Business Finlandin kanssa.

Kasvusopimuksessa julkiset tahot – lähinnä TEM ja Business Finland – ja toimialan yritykset määrittelevät yhdessä tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Viime vuonna av-ala laati jo oman sopimuksensa, ja nyt työn alla on monistettaviin sisältöihin perustuva kasvusopimus, jossa ovat mukana musiikki, kirjallisuus ja pelit. Myös tapahtuma-alalle on suunnitteilla oma hankkeensa.

Teknologia häivyttää perinteiset toimialarajat

Monistettavilla sisällöillä tarkoitetaan menossa olevan hankkeen osalta äänitteisiin, sävelteoksiin, kirjoihin, av-teoksiin ja peleihin liittyviä aineettomia oikeuksia, joiden hyödyntämiselle digitaalisessa toimintaympäristössä avautuu rajattomia mahdollisuuksia. Uutta hankkeessa on se, että kasvua pyritään vauhdittamaan useamman toimialan yhteisillä toimenpiteillä.

Sopimuksen taustalla on teknologian kehitys, joka osaltaan häivyttää perinteisiä luovien alojen rajoja. Tämän myötä muuttuvat bisnesmallit vaativat puolestaan luovien alojen toimijoilta kykyä tunnistaa mahdollisuudet ja hyödyntää ne uusin eväin niin koti- kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

Lisensointi ja osaaminen kasvun avaimia

Kasvusopimuskeskusteluissa on jo tunnistettu kaksi keskeistä kehittämistä vaativaa aluetta, lisensointi ja osaaminen.

Lisensointitoiminnan kokonaisarvo Suomessa oli vuonna 2021 yhteensä 670 miljoonaa dollaria. Valtaosa tästä koostui hahmo- ja pelilisensoinnista. Uusien aineettomiin oikeuksiin liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii sekä nykyistä selkeämpää lisensointijärjestelmää että kykyä toimia joustavasti ja tehokkaasti yli toimialarajojen.

Uudet bisnesmallit ja globaalit markkinat vaativat puolestaan uudenlaisia osaamisia sekä entistä useampia huippuluokan ammattilaisia. Tämä heittää haasteen sekä koulutusjärjestelmällemme että työperäiselle maahanmuutolle.

Ajattelumallit uusiksi

Luovien alojen välinen yhteistyö ei sinänsä ole uutta. Esimerkiksi musiikkia on käytetty perinteisesti muun muassa av-teoksissa ja peleissä, ja enenevissä määrin myös äänikirjoissa. Kasvusopimuksessa haetaan tukea ja kannustimia sille, että toimialat kehittäisivät entistä laajempia aineettomiin oikeuksiin perustuvia tuotekokonaisuuksia Muumien ja Angry Birdsien esimerkkien mukaisesti.

Tähän tarvitaan myös julkisen puolen tukea. Kasvusopimukseen kootaan keskeisiä toimenpiteitä, jotka vastaavat alan yritysten ja markkinatilanteen tarpeisiin. Kyse ei ole vain rahoituksesta vaan myös koulutuksesta, asiantuntija-avusta ja kansainvälisten huippuosaajien houkuttelemisesta Suomeen.

Kasvun toteutuminen edellyttää siis kokonaisvaltaista luovien alojen kasvustrategiaa, jossa yksittäiset julkisen ja kolmannen sektorin toimenpiteet tukevat yhdessä sovittujen pitkän tähtäimen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamista.