Lauri Kaira

Luoville aloille tehtävä kasvustrategia

Luoville aloille tulee laatia ministeriörajat ylittävä kasvustrategia ja resursoida sen toteuttaminen riittävästi.

Tilastokeskuksen mukaan kulttuuriammateissa toimivista noin 28 prosenttia työskentelee yrittäjinä. Se on iso määrä. Jos vastaan tulee kymmenen luovan alan tekijää, kolme heistä on siis useimmiten yrittäjiä.  Tuo luku on yli kaksi kertaa suurempi kuin muilla aloilla. Muissa ammattikunnissa keskimäärin 13 prosenttia toimii yrittäjinä.

Luovan alan ammattilaisia on myös paljon. Luovat alat kuuluvat Suomen suurimpiin toimialoihin. Tilastokeskuksen mukaan kulttuuriammateissa päätoimessa työskenteleviä oli vuonna 2021 noin 128 000 henkeä. Alalle virtaava palkkasumma on 4,4–5,1 miljardia vuodessa ja se tuottaa 2,6–3,3 miljardin euron verran verotuloja.

Talouskasvua kulttuurialoilta

Taloustutkimuksen mukaan luovien alojen talous on noin 14,8 miljardia euroa.

Tilastokeskuksen mukaan luovat alat tuottivat ennen koronaa 3,3 prosenttia BKT:sta ja 3,1 prosenttia työpaikoista. Jopa koronan aikana (2020 ja 2021) luovien alojen BKT-osuus säilyi suurempana kuin useimmilla perinteisillä teollisuuden aloilla.  Etlan mukaan paperiteollisuuden BKT-osuus on 1,4 prosenttia, elintarviketeollisuuden 1,3 prosenttia, kemianteollisuuden 2,7 prosenttia ja puutuoteteollisuuden  0,9 prosenttia.

Kyse on siis selvästi suuremmasta alasta kuin usein ajatellaan. Luovan alan kasvun mahdollisuuksiin kannattaa hallitusneuvotteluissa tarttua.  Luoville aloille tulee laatia kattava, ministeriörajat ylittävä kasvustrategia ja resursoida sen toteuttaminen riittävästi.

On hyvä muistaa, että Luovien alojen yrittäjät työllistävät myös muita ihmisiä ja tuottavat tuloja muille yrityksille. Kuten Apocalyptica-yhtyeen Eicca Toppinen kertoo:

”Taiteen antamat elämykset ja kokemukset ovat ihmisille korvaamattomia. Samaan aikaan luova työ tuottaa merkittävän määrän verotuloja valtiolle, ja itsekin olen yrittäjänä työllistänyt lukemattoman määrän ihmisiä. Nyt olisi vihdoin aika tunnistaa luovan työn arvo ja merkitys koko yhteiskunnalle!”

Yksinyrittäjien asemaa parannettava

Kerroin alussa, että luovilla aloilla on paljon yrittäjiä. Taiteilijat tekevät  useimmin työtä yrittäjäriskillä myös silloin, kun he eivät ole virallisesti yrittäjiä, vaan saavat palkkioita verokortilla.

Kirjailijalla, muusikolla tai taidemaalarailla ei useimmiten ola kuukausipalkkaa. Tulot riippuvat keikoista tai siitä, menevätkö kirjat ja maalaukset kaupaksi.

Valtaosa taiteilija-yrittäjistä on yhden hengen yrityksiä ja itsensä työllistäjiä.  Taiteilijoiden tulot kertyvät pienistä puroista, joissa on mukana monia erilaisia tulolajeja. Siksi heille tärkeä uudistus on Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry:n ajama yhdistelmävakuutus: työttömyysturvalain muutos, joka antaisi kerryttää työttömyyspäivärahan ehtona olevaa ”työssäoloehtoa” ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa yhdessä vakuutusjärjestelmässä tulomuodosta riippumatta.

Suomen yrittäjien mukaan Suomessa on yli 190 000 yksinyrittäjää. Valtaosa suomalaisista yrittäjistä on siis yksinyrittäjiä.

Nyt on aika kehittää taiteilijoiden ja muiden yksinyrittäjien sosiaalista turvaverkkoa.  Yksinyrittäjiä tarvitaan kaivatun talouskasvun saamiseksi, mutta yrittämisessä on aina riskinsä  –  ja yksinyrittäjät laittavat peliin koko henkilökohtaisen taloutensa.

Tarkastele Luovien alojen talouslukuja (2023)