Lauri Kaira

Eduskunta implementoi arvokuilua korjaavan direktiivin

Suomen eduskunta hyväksyi nyt maanantaina  hallituksen esityksen, jolla pantiin voimaan arvokuilua korjaava direktiivi.  Kiitos tästä sekä eduskunnalle että hallitukselle!

Mistä tässä asiassa olikaan kyse? Arvokuiluksi kutsutaan sitä, että Youtuben tyyppiset verkkopalvelut ovat voineet piiloutua käyttäjiensä selän taakse ja vältellä tekijänoikeusvastuita ja -korvauksia.

Vuonna 2019 hyväksytty EU-direktiivi  määrää  korjaamaan  asian. Sen mukaan alustapalvelut ovat jatkossa itse vastuussa siitä sisällöstä, mitä niissä julkaistaan.  Niiden pitää tehdä parhaansa hankkiakseen luvat yhteistyössä oikeudenhaltioiden kanssa  ja oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus toimittaa lista niistä aineistoista, joita ei saa julkaista.

Esitys herätti vilkasta keskustelua jo silloin, kun direktiiviä käsiteltiin Euroopan parlamentissa. Suuret alustapalveluyritykset lobbasivat esitystä vastaan. Ne olisivat mielellään säilyttäneet  ylivahvan neuvotteluasemansa kulttuurialaan nähden sekä  epäreilut kilpailuetunsa muihin  verkkopalveluihin nähden.

Direktiivin implementointi meni  suurimmassa osassa EU-maita normaalikaavalla.  Suomi oli  poikkeus. Meillä lain valmistelu meni yliajalle. EU uhkasi Suomea oikeustoimilla ja mahdollisilla sakoilla, koska direktiiviä ei implementoitu riittävän nopeasti.

Viivästys johtui siitä, että lakiesitys jouduttiin valmistelemaan pariin kertaan.  Ensimmäinen luonnos oli niin selvästi direktiivin vastainen, että se sai lausuntokierroksella täystyrmäyksen.   Tämän jälkeen valmistelu piti alkaa tietyiltä osin alusta.   Ei siten ollut ihme, että loppuvaiheessa tuli kiire.

Lakiesitys saatiin eduskuntaan huhtikuussa 2022 ja sitä täydennettiin perustuslakivaliokunnan toiveesta joulukuussa.  Sivistysvaliokunta esitti mietinnössään 16.2.2022 esityksen hyväksymistä lievästi korjattuna. Eduskunta hyväksyi sivistysvaliokunnan esityksen 27.2. maanantaina

Arvokuilun korjaamisen suhteen sekä sivistysvaliokunta että eduskunnan täysistunto olivat yksimielisiä.  Luovien alojen asemaa suhteessa ylikansallisiin verkkopalveluyrityksiin haluttiin vahvistaa niin hallitus- kuin oppositiopuolueidenkin piirissä.

Vaikka vaalien lähestyessä  puolueiden väliset erot ja erimielisyydet tuppaavat kiristymään, kansallinen kulttuuri saa tukea yli puoluerajojen. Tämä on asia, josta kaikki kulttuurin ammattilaiset Suomessa voivat olla ylpeitä.

Lauri Kaira