Blogi: Tahtooko hallitus lyödä lyötyä?

”Älä sorra heikompaa, älä lyö lyötyä” on periaate, jota monissa suomalaisissa kodeissa on perinteisesti opetettu lapsille. Käsittääkseni tuo periaate kuuluu myös SDP:n, Keskustan, RKP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden aatemaailmaan.

Siksi olikin aika järkytys, kun Sanna Marinin hallituksen valtiovarainministeri Annika Saarikko esittää, että koronasta kärsivää kulttuurialaa kuritettaisiin lisäheikennyksellä.

Taiteilijoiden tulot ja työtilaisuudet vähenisivät kahta kautta. Leikkaus kohdistuu sekä tekijänoikeusjärjestön jakamiin  kopiointikorvauksiin että kulttuurialan edistämiskeskuksien jakamaan tukeen.

Esityksen mukaan kulttuurialan edistämiskeskuksien rahoitusta leikataan noin 36,5 prosenttia, niukentamalla yksityisen kopioinnin hyvitys nykyisestä 11 miljoonasta eurosta 7 miljoonaan. Yksityisen kopioinnin hyvitystä menee osin suoraan taiteilijoille ja osin opetusministeriö tukee sillä kulttuurin edistämisorganisaatioita.

Erityisen yllättävä esitys on, koska Saarikko oli vielä tovi sitten kulttuuriministeri ja siten yksi kulttuurialan tarpeita parhaiten tuntevia ministereitä hallituksessa.

Hyvitys on tärkeä osa kulttuurin edistämiskeskusten rahoitusta. Leikkaus iskisi julmasti ainakin audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKiin että Musiikin edistämiskeskus MESiin. Jos ne menettäisivät noin 37 prosenttia rahoituksestaan, ne joutuisivat leikkaamaan liki neljä hanketta, produktiota ja tapahtumaa (eli neljä taiteilijan työtilaisuutta) kymmenestä!

Vaikutukset olisivat katastrofaaliset sekä taiteen kentässä että kaikissa Suomen maakunnissa, joissa koronarajoitusten jälkeen tapahtumatarjonta ei palaisikaan ennalleen, vaan pahimmillaan neljä tapahtumaa kymmenestä putoaisi pois.

Valtiovarainministeriön leikkausesitys oli yllättävä toisestakin syystä. Se on ristiriidassa hallituksen ja eduskunnan suunnitelman kanssa. Yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmä oli määrä uudistaa vuosien 2020 ja 2021 kuluessa ja pitää hyvitys 11 miljoonassa eurossa niin kauan kunnes järjestelmä on uudistettu.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todettiin 2018 seuraavasti: ”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan opetus‐ ja kulttuuriministeriö esittää vuosia 2020—2023 koskevan kehyspäätöksen valmistelussa, että määräraha säilyy 11 milj. eurossa, kunnes ratkaisu hyvitysjärjestelmän uudistamisesta on mahdollista tehdä.” (VaVM 28/2018 vp).