Blogi: Nyt on aika korjata taiteilijan työttömyysturva

Yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkaus torjuttiin budjettiriihessä. Tämä on hienoa asia ja koko hallitus ansaitsee siitä kiitoksen.

Valtiovarainministeriön esitys olisi leikannut taiteilijan ansioita ja työtilaisuuksia kahta kautta. Sekä tekijänoikeusjärjestöjen jakamat hyvityskorvaukset että toimialojen omien kulttuurinedistämiskeskusten (MES, AVEK ja VISEK) määrärahat olisivat alentuneet 36,4 %.

Edistämiskeskukset olisivat joutuneet poistamaan keskimäärin neljä kymmenestä hankkeesta, produktiosta, tapahtumasta ja tuesta. Neljä taiteilijan työtilaisuutta kymmenestä olisi hävinnyt!

On tärkeää, että tältä katastrofilta vältyttiin. Mutta – kulttuurialalla on lupa odottaa muutakin kuin sitä, ettei perinteisiä tukia koronkurimuksen keskellä leikata. Nostan tässä yhden näistä asioista: taitelijan työttömyysturvan aukon.

Käsittämätön valuvika

Vaikka taiteilija olisi työttömyyskassan jäsen, hän ei välttämättä saa lainkaan työttömyyskorvausta. Esitimme jo vuosi sitten hallitukselle, että asia korjattaisiin.

Tilanne johtuu siitä, että takavuosilta taannehtivasti tulevat tekijänoikeuskorvaukset leikkaavat työttömyyspäivärahaa ihan kuin työttömänä ansaittu palkka.

Tekijänoikeustulo on systeemin väliinputoaja. Ne eivät kerrytä työttömyysturvaa, mutta leikkaavat sitä. Yhdessä kohden sitä kohdellaan niin kuin pääomatuloa ja toisessa kohden niin kuin ansiotuloa.

Tekijänoikeuskorvaukset käyttäytyvät niin kuin pääomatulo siinä, että ne eivät kartuta työttömyysturvaa. Ne käyttäytyvät niin kuin ansiotulo siinä, että ne leikkaavat muiden tulojen tuottamaa työttömyyspäivärahaa!

Esimerkiksi vuokratulot, myyntitulot tai osinkotulot eivät leikkaa työttömyyspäivärahaa. Se on toki loogista, koska ne eivät sitä kerrytäkään. Tekijänoikeuskorvauksia pitäisi tässä kohden kohdella samalla tavalla: koska se ei hyvinä aikoina kerrytä työttömyyskorvausta, sen ei huonoina aikoina kuulu sitä myöskään leikata.

Eduskunta vaatii korjaamaan

Sekä eduskunnan sivistysvaliokunta että valtiovarainvaliokunta vaativat hallitukselta toimenpiteitä jo viime talvena. Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan, että taiteilijan toimeentulon kannalta on syytä selvittää ”tekijänoikeuskorvauksen ja työttömyysetuuden sovitteluun liittyvät epäkohdat ja kehittämistarpeet”.

Eduskunnan sivistysvaliokunta vaati asiaan suoraan korjausta. Se esitti, että ”eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy mahdollisimman pikaisesti” toimiin tekijänoikeuskorvausten huomioimatta jättämiseksi työttömyysetuuden sovittelussa.

Lisäksi asiasta on tehty eduskunnassa useita puoluerajat ylittäviä kirjallisia kysymyksiä.

Käsitykseni mukaan sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.)  tahtoisi toteuttaa tässä eduskunnan tahtoa. Tämä asia oli mukana STM:n vastauksessa valtiovarainministeriölle, niin sanotussa ministeriön ”rutinalistassa”.

Hallituksen on määrä palata työttömyysturva-asioihin helmikuun puoliväliin mennessä. Toivottavasti koko hallitus on valmis toteuttamaan eduskunnan tahtoa, että tämä selvä valuvika korjataan.