Kulttuurin rakennuspuita hallitusohjelmaan

Hallitustunnustelija Antti Rinteen yksi kysymys koskee sitä, miten puolueet edistäisivät kulttuuria.

Tämä on positiivinen signaali kulttuurialalle. Vaikka kulttuuri on tärkeä työllistäjä ja hyvinvoinnin sekä elämänlaadun luoja, siitä ei vaaleissa juuri keskusteltu.

Odotan mielenkiinnolla, mitä puolueet vastaavat. Hyviä rakennuspuita löytyy kulttuurialan järjestöjen ja opetus- ja kulttuuriministeriön omista hallitusohjelmatavoitteista. Laitan tähän muutaman esimerkin.

Kulttuurimäärärahat 1 %:iin  

OKM:n omissa hallitusohjelmatavoitteissa ykkösenä on taiteen ja kulttuurin määrärahojen nosto ja niiden rahapelisidonnaisuuden vähentäminen. Ministeriön mukaan osuus tulee nostaa yhteen prosenttiin valtion talousarvion kaikista määrärahoista.  Tämä merkitsee noin 110 miljoonan euroa lisäystä kulttuurille

Tämä tavoite nauttii laajaa kannatusta kulttuuri- ja puoluekentällä. Siihen ovat julkisesti sitoutuneet muiden mukana esimerkiksi SDP ja Kokoomus. Uskon ja toivon, että tämä tavoite toteutuu.

Yksityisen kopioinnin hyvitys

Ministeriön listalla on myös yksityisen kopioinnin hyvityksen tason nosto. Ministeriön mukaan ”hyvityksen nykyinen taso ei vastaa kopioinnista tekijöille aiheutuvaa haittaa ja myynnin menetystä.” Ministeriö määrittelee tason näin: ”Säilytetään vuosien 2015-2016 taso (11 miljoonaa), jota kasvatetaan asteittain tavoitteena eduskuntapuolueiden yhteisesti sopima hyvityksen kohtuullinen taso.”

Tämä kuuluu Lyhty-projektin ykköstavoitteisiin.

Arvokuiludirektiivin implementointi

Lyhdyn kärkitavoitteisiin kuuluu myös Euroopan parlamentin ja komission hyväksymän tekijänoikeusdirektiivin arvokuiluartiklan (artikla 17) tehokas ja toimiva implementointi Suomessa.

Tämä artikla saatiin aikaan Googlen vahvasta lobbauksesta ja somekampanjasta huolimatta. Kun direktiiviä aletaan siirtää Suomen lakiin, jenkkijättien vaikutuskampanja rantautuu todennäköisesti myös Suomeen. Sen paineen ei kuitenkaan saa antaa heikentää lainsäädäntötyötä.

Creative Business Finland

Lyhdyn kolmas kärkitavoite on luovien alojen kasvua ja työllisyyttä tukevan myös Creative Business Finland -mallin edistäminen. Kulttuurin BKT-vaikutus (2,9 % ilman pelialaa ja pelialan kanssa 3,5 %) on Suomessa suurempi kuin elektroniikkateollisuudella, paperiteollisuudella tai majoitus- ja ravintola-alalla.

Siihen kannattaa investoida.

Lisää hyviä ideoita

Lyhty-projektilla  on muitakin hyviä hallitusohjelmatavoitteita. Ne koskevat mm oikeudenmukaista tekijänoikeusjärjestelmää, luovien alojen verotusta, kannusteita ja kilpailukykyä sekä taiteilijan ja tekijän toimeentulon turvaamista elämän eri tilanteissa. Tutustu näihin tästä linkistä!

Lauri Kaira

Kirjoittaja on Lyhdyn edunvalvontajohtaja.