Blogi: Tasavertainen työttömyysturva taiteilijalle

Moni taiteilija on joutunut koronan takia työttömäksi ja taistelee arkisesta toimeentulostaan. Taiteilijan työttömyysturvassa on kuitenkin aukko. Vaikka taiteilija olisi työttömyyskassan jäsen, hän ei välttämättä saa lainkaan työttömyyskorvausta.

Syynä on se, että jopa menneiden vuosien tekijänoikeuskorvaukset leikkaavat työttömyyskorvausta ihan kuin työttömänä ansaittu palkka.

Työtön voi nykyisin ansaita jonkin verran palkkatuloja työttömänä. Jos ansaitsee yli 500 euroa kuussa, työttömyyskorvaus leikkautuu asteittain. Pääsääntö on se , että ne tulot leikkaavat korvausta, jotka myös kerryttävät sitä. Työtulot leikkaavat korvausta, mutta mm. vuokra-, osinko- tai myyntitulot eivät.

Tämä pelisääntö käy järkeen. Valitettavasti tekijänoikeuskorvauksia kohdellaan toisin. Ne leikkaavat työttömyyskorvausta, vaikka eivät kerrytä sitä.

Tekijänoikeusjärjestöt  eivät ole taiteilijan työnantajia, vaan ne välittävät hänelle muiden maksamia lisensointi-korvauksia saamansa valtuutuksen nojalla. Tekijänoikeuskorvaukset ovat korvausta teosten käytöstä, eivätkä palkka- ja ansiotuloa.

Siksi niitä tulee muusikollekin usein vuosia sen jälkeen kun levy on äänitetty studiossa. Niitä voi tulla siis myös työttömyysaikana, kun muut tulot ovat romahtaneet. On täysin väärin, että niitä silloin kohdellaan kuten työttömänä ansaittua palkkaa.

Olin mukana ojentamassa ministerille adressia, joka vaatii asian korjaamista.  Eduskunnan kaksi valiokuntaa  on kiinnittänyt vakavaa huomiota asiaan. Juuri nyt eduskunnassa kerätään nimiä puoluerajat ylittävään toimenpidealoitteeseen. Lähipäivät näyttävät, tuleeko nimiä tarpeeksi. Kiitos kaikille kansanedustajille, jotka  allekirjoittavat sen!

Asian korjaaminen on yksinkertaista. Ongelma ei ole työttömyysturvalaissa, vaan työttömyyspäivärahan yhteensovittamista koskevassa asetuksessa.  Asetuksen eri pykälissä on tekijänoikeustulon osalta kafkamainen ristiriitaisuus. Yhdessä pykälässä se tulkitaan korvaukseksi työstä, toisessa taas ei. Ja – kuten lukija tietty arvaa – taiteilijan vahingoksi.

On väärin, että taannehtivasti tulevia, taiteilijan henkisen omaisuuden lisensoinnista kerättyjä käyttökorvauksia kohdellaan niin kuin työttömyysaikana ansaittua palkkaa. Asia pitää korjata nyt, kun taiteilijatyöttömyys on koronan vuoksi huipussaan.