Blogi: Korona lisää työttömiä

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto pyysi meiltä lausuntoa koronakriisin vaikutuksista kulttuurialan työntekijöiden toimeentuloon ja työttömyysturvaan.

Tämä on iso asia. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2018 kulttuuriammateissa toimi noin 135 000 henkilöä, joka on yli 5 % työllisen työvoiman määrästä.

Pyysin lausuntoamme varten lähellä olevilta järjestöiltä ajantasaista tietoa tilanteesta. Se on korutonta tarinaa.

Music Finland kertoi, että musiikkialan tulonmenetykset ovat yli 230 miljoonaa euroa kotimaan markkinoilla ja musiikkiviennissä vähintään 20 miljoonaa, jo saadut koronatuet huomioituna.  Tästä kohdistuu musiikin esittäjiin noin 70 miljoonan euron tulonmenetys keikkojen ja konserttien perumisesta sekä noin 1,5 miljoonaa Gramex-korvauksina, ja musiikin tekijöihin noin 7,5 miljoonaa euroa Teosto-korvauksina.

Suomen Näyttelijäliiton mukaan kevään ja kesän perutuista esityksistä johtuvat freelancereiden menetetyt tulot olivat noin 10 miljoonaa euroa ja lomautusten aiheuttamat menetykset noin 1,5 miljoonaa euroa. Loppuvuoden osalta alustava arvio on minimissään 15 miljoonaa euroa. Yhteensä näyttelijöille aiheutuvat menetykset nousevat siis ainakin 26,5 miljoonaan euroon.

Suomen Taiteilijaseura on julkistanut arvion, että kuvataiteilijat ovat tähän mennessä menettäneet 14,5 miljoonaa euroa ja vuoden loppuun mennessä heidän menetyksensä nousevat yhteensä 23,7 miljoonaan euroon.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry:n jäsenkentästä yli 70 prosenttia  kuuluu Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassaan. Kassan tilastojen mukaan temeläisten työttömyys lisääntyi 57,3 % maaliskuusta elokuulle.

Edelliset tiedot ovat esimerkkejä eivätkä kattava kuvaus kaikkien luovien alojen ammattilaisten tilanteesta. Se on silti korutonta kertomaa.

Kolmen ministeriön (TEM, STM ja OKM) asettama Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän  (2017) mukaan luovien alojen ”tuottama arvonlisäys sekä osuus työllisistä on suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, paperiteollisuuden tai kaivosteollisuuden.”

Luovat alat ovat Suomelle tärkeitä sekä tiedon, kulttuurin, ilon ja elämysten tuottajina että merkittävänä työllistäjänä ja talouskasvun lähteenä.

On tärkeää, että koronaan liittyvät lyhyen tähtäimen  kriisituet  ja elpymistä edistävät tukitoimet suunnitellaan niin, että ne soveltuvat myös luoville aloille.