Blogi: Kolme pointtia budjetista

Lyhty antoi lausunnon hallituksen budjettiesityksestä sekä eduskunnan sivistysvaliokunnalle että valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle.

Keräsimme lausuntoamme varten  laaja-alaisen tietopaketin koronan vaikutuksista (ks edellinen blogi). Lausunnoissa otimme kantaa muun muassa taiteilijan työttömyysturvaan, koronan vaikutusten korjaamiseen, hyvitysmaksun tasoon ja siihen, että 2 % elpymis- ja  palautumistukivälineen suunnattaisiin kulttuuriin.

Pitkiä asiantuntijalausuntoja on vaikea tiivistää kolmeen pointtiin. Yritän kuitenkin tehdä tässä sen niin lyhyesti kuin pystyn:

Ensimmäinen pointti

Ensimmäinen pointti on tietystikin korona. Koronan aiheuttamat menetykset kulttuurialan työntekijöiden toimeentuloon ovat suunnattomia.  Niiden korjaamiseksi  tarvitaan sekä nopeaa kriisiapua että pitemmän tähtäimen apua antava Creative Business Finland ‐ekosysteemipalvelujen verkosto ja rahoitusinstrumentti.

Creative Business Finlandin toimintaan tulee varata riittävät määrärahat ja se tulee toteuttaa alkuperäisessä laajuudessaan ekosysteemipalveluna, johon kootaan tärkeimmät yritys‐, kasvu‐, neuvonta‐, koulutus‐ ja kansainvälistymispalvelut. Sen toiminta on integroitava rahoituspalveluiden järjestämiseen sekä maakuntien kasvupalveluiden ja Business Finlandin toimintaan.

Korona-pointtiin liittyy myös taiteilijan työttömyysturvan  ongelma pitää korjata välittömästi. On väärin että tekijänoikeuskorvaukset leikkaavat työttömyyskorvausta, vaikka ne  eivät kerrytä sitä.  Työttömyysetuuden sovittelua koskevaa asetusta tulee korjata niin, etteivät tekijänoikeusjärjestöjen jakamat tekijänoikeuskorvaukset enää leikkaa työttömyyspäivärahaa.

Toinen pointti

Myös toinen pointti liittyy koronaan. Euroopan parlamentti on ollut huolissaan siitä, ettei EU:n elvytyspaketissa ole osoitettu mitään tarkkaa summaa kulttuuri‐ ja luovan alan tukemiseksi. Sen vuoksi parlamentti vaatii komissiota ja jäsenmaita varaamaan vähintään 2 % elpymis‐ ja palautumistukivälineestä kulttuurialan elvytykseen.

Tämän mukaisesti me esitämme, että Suomen tulee varata vähintään 2 % elpymis‐ ja palautumistukivälineestä kulttuurialan elvytykseen, kuten Euroopan parlamentti esittää.

Kolmas pointti

Kolmas pointti liittyy yksityisen kopioinnin hyvitykseen. Vuoden 2020 budjettiratkaisussa linjattiin, että yksityisen kopioinnin hyvitys säilytetään 11 miljoonana eurona vuosina 2020 ja 2021.

Hallituksen esitys noudatti eduskunnan valiokuntien kantaa.  Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todettiin seuraavasti: ”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan opetus‐ ja kulttuuriministeriö esittää vuosia 2020—2023 koskevan kehyspäätöksen valmistelussa, että määräraha säilyy 11 milj. eurossa, kunnes ratkaisu hyvitysjärjestelmän uudistamisesta on mahdollista tehdä.” (VaVM 28/2018 vp).

Ideana on siis se, että hyvitys säilyy 11 miljoonassa siihen asti, kunnes uudistus on tehty.

Koska korona on laittanut kaikki aikataulut uusiksi, on pakko varautua myös siihen, että tämä uudistus voi lykkääntyä. Siksi toivomme, että valtiovarainvaliokunta toistaisi tämän asian: että  siinäkin tapauksessa että uudistaminen viivästyisi, hyvitystaso säilyy 11 miljoonassa eurossa siihen asti kunnes uusi järjestelmä on voimassa.

Tutustu lausuntoihin näistä linkeistä:

Lausunto sivistys- ja tiedejaostolle vuoden 2021 budjettiesityksestä

Lausunto sivistysvaliokunnalle vuoden 2021 budjettiesityksestä