Tekijänoikeusbarometri 2016

Enemmistö suomalaisista suhtautuu vuoden 2016 Tekijänoikeusbarometrin perusteella myönteisesti tekijänoikeusjärjestöihin ja -korvauksiin.

Kysytyistä väittämistä tekijänoikeusjärjestöt koetaan ennen kaikkea oikealla asialla oleviksi ja tarpeellisiksi. Täysin samaa mieltä siitä, että tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla, on 36 %vastaajista ja 30 % on jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Tekijänoikeusjärjestöjen tarpeellisuudesta on täysin samaa mieltä 34 %, ja jokseenkin samaa mieltä 32 %. Myönteisten arvioiden osuus laskenut viime vuodesta, mutta kielteisten osuus ei ole juurikaan lisääntynyt.

to-barometri_millaiseksi-kokee-jarjestot

 

Viidesosa vastaajista on täysin samaa mieltä siitä, että tekijänoikeusjärjestöt ovat hyödyksi
kehitykselle, ja runsas neljäsosa on asiasta jokseenkin samaa mieltä. Kuusi prosenttia pitää järjestöjä haitallisena kehitykselle. Tulos on viimevuotisella tasolla.

21 % vastaajista on sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat liian pieniä. Liian suurina korvauksia pitää 6 %. Korvauksia pienenä pitävien osuus on laskenut selvästi viime vuodesta.

Nuoret aikuiset, 25-34-vuotiaat, erottuvat muista ikäryhmistä keskimääräistä kriittisemmin
tekijänoikeusjärjestöihin ja tekijänoikeuksiin suhtautuvina. Tässä ikäluokassa järjestöjä pidetään keskimääräistä useammin väärällä asialla olevina, tarpeettomina ja kehitykselle haitallisena. Viime vuonna alkanut kehitys kuitenkin jatkuu: kritiikin määrä on vähentynyt.

Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat hyväksi kotimaiselle kulttuurille. Samoin kuin, että tekijänoikeuskorvausten kerääminen nykyiseen tapaan on pääsääntöisesti oikein.

to-barometri_mielipide-korvauksista

Tulokset perustuvat Luovan työn tekijät ja yrittäjät – Lyhdyn toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt kymmenettä kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 2.9.–19.9.2016, ja sen kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 1 018 henkilöä.