Tekijänoikeusbarometri 2015

Kansalaisten suuri enemmistö pitää tekijänoikeuksia ja tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina. Myönteinen suhtautuminen on lisääntynyt viiden vuoden aikana trendinomaisesti. Tämä käy ilmi Taloustutkimuksen vuoden 2015 Tekijänoikeusbarometrista, jota se tekee Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty -projektin toimeksiannosta.

78 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat hyväksi kotimaiselle kulttuurille. 72 prosenttia katsoo, että ne ovat merkittävä elannon lisä taiteilijoille. 71 prosenttia kansasta on sitä mieltä, että tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla, 70 prosenttia sanoo, että ne ovat tarpeellisia. Vain 3–5 prosenttia on vastakkaista mieltä. 64 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvausten kerääminen nykyiseen tapaan on pääsääntöisesti oikein, 27 prosenttia suhtautuu asiaan neutraalisti ja 9 prosenttia on vastakkaista mieltä.

g4

 

g1

g5

Taloustutkimus Oy toteuttaa Tekijänoikeusbarometrin vuosittain Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhty -projektin toimeksiannosta. Kohderyhmään kuuluivat 15–79-vuotiaat mannersuomalaiset. Touko-kesäkuun vaihteen Omnibus-kierroksella haastateltiin 992 henkilöä henkilökohtaisilla haastatteluilla. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään 3.2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue lehdistötiedotteemme vuoden 2015 tekijänoikeusbarometrista (= linkki)