Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry etsii freelancer-pohjalta toimivaa viestintäkoordinaattoria

Lyhty etsii rautaista viestinnän ammattilaista toteuttamaan Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry:n ulkoista päivittäisviestintää.

Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry perustettiin vuonna 2021, jota ennen se toimi yli kymmenen vuotta verkostomaisesti nimellä ”Luovan työn tekijät ja yrittäjät  – Lyhty.” Yhdistyksellä on 14 jäsenyhteisöä, jotka edustavat luovan alan eri muotoja aina kuvataiteesta musiikkiin.

Yhdistyksen tarkoituksena on luovan alan tunnettuuden kasvattaminen, sen tekijöiden ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä tekijänoikeuden edistäminen. Yhdistys vaikuttaa lainsäädäntöön, osallistuu tekijänoikeuksia koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä viestii aktiivisesti luovien alojen merkityksestä ja potentiaalista yhteiskunnassa.

Etsimme nyt rautaista viestinnän ammattilaista toteuttamaan Luovan työn tekijät ja yrittäjät ry:n ulkoista päivittäisviestintää. Viestintäkoordinaattorin tehtävänä ovat yhdistyksen verkkosivujen (lyhtyprojekti.fi) sekä sosiaalisen median kanavien ylläpito, materiaalien ja sisältöjen tuotanto niihin sekä yhdistyksen mediaviestintä. Lisäksi hän koordinoi vuosittaisen (C)-Day kampanjaviikon, jolla lisätään luovan alan ja tekijänoikeuksien tunnettuutta (ks. cday.fi)

Työtä koordinoi yhdistyksen hallitus ja yhteistyökumppaneina toimivat yhdistyksen edunvalvontajohtaja sekä eri työryhmien jäsenet. Tukena toimii myös jäsenjärjestöjen viestinnän ammattilaisista koostuva viestintätyöryhmä.

Hakemamme henkilö on luovaa alaa tai sen osa-alueita tunteva, ammattimainen viestijä, jolla on erinomainen kyky kiteyttää viestejä ja saada ne esille eri kanavissa. Toivomme henkilöltä erinomaisia kirjoitustaitoja sekä ymmärrystä modernin viestintäympäristön ja digitaalisen viestinnän keinoista ja kanavista sekä kykyä toteuttaa yksinkertaisia graafisia aineistoja itse. Toiveena on myös kokemus mediaviestinnästä sekä poliittisen päätöksenteon tuntemus.

Hakemamme henkilö toimii viestinnän koordinaattorina ostopalveluna ja sopimus tehdään aluksi vuoden 2022 loppuun asti. Työtä arvioidaan olevan noin yksi työpäivä viikossa. Työtunnit voivat kuitenkin sijoittua viikon eri päiville, joten työajoissa on runsaasti joustoa.

Jos olet kiinnostunut luovan alan ja kulttuurin edistämisestä viestinnällä, ota yhteyttä! Kiinnostuneita pyydämme toimittamaan hakemukset tehtävään 28.3. mennessä osoitteella lauri.kaira@gramex.fi tai vappu.aura@teosto.fi. Liitä hakemukseen myös vähintään kolme tekstinäytettä sekä näyte tuottamastasi somesisällöistä sekä palkkiopyyntö (päivä/tuntihinta).