Laura kuulasmaa

Tavoitteena luovien alojen kasvun ja kehityksen edellytysten parantaminen

Luovat ry:n uudella puheenjohtajalla Laura Kuulasmaalla on pitkä tausta luovien alojen liiketoiminnan kehittäjänä. Nyt hän haluaa parantaa luovien alojen asemaa ja arvostusta päättäjien silmissä sekä edistää alojen kasvua. Vuonna 2023 viedään eteenpäin luovien alojen yhteisiä hallitusohjelmatavoitteita.

Luovat ry sai vuoden 2023 alkajaisiksi uuden puheenjohtajan KTM Laura Kuulasmaasta, 46, joka on työskennellyt av-tuottajien järjestön Audiovisual Producers Finland – APFI ry:n toiminnanjohtajana runsaan vuoden. Kuulasmaalla on monipuolinen tausta luovien alojen liiketoimintojen parissa ja sellaista osaamista, josta on hyötyä nopeasti muuttuvassa toimintakentässä.

Laura Kuulasmaa työskenteli aiemmin Elisalla, jossa hän oli muun muassa perustamassa Suomen ensimmäistä digitaalisen musiikin kauppaa emma.fm:a (2001–2002), lanseeraamassa digitaalisten kirjojen kauppaa, Elisa Kirjaa, ja tilaamassa Elisa Viihteen alkuperäissarjoja, kuten Downshiftaajat ja Munkkivuori.

Luovat alat kasvupolulle

“Minulla ei ole perinteistä järjestötaustaa vaan vahva tausta liiketoiminnan kehittämisen tehtävistä. Niin edustamallani audiovisuaalisella alalla kuin muutenkin luovilla aloilla nähdään paljon toteutumatonta kasvupotentiaalia. Jotta se toteutuu, alat tarvitsevat samanlaiset lähtökohdat ja aseman kuin muillakin liiketoiminta-alueilla on Suomessa”, Kuulasmaa sanoo.

Kuulasmaa muistuttaa, että luovien alojen osuus Suomessa on peliala mukaan laskien noin 3,5 prosenttia työllisistä ja 3,3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Näissä Suomi on alle EU:n keskitason, mutta kasvuvaraa ja -mahdollisuuksia on. Se on jo nähty esimerkiksi Kuulasmaan edustamalla audiovisuaalisella alalla.

“Elisan Viihteen alkuperäissarjojen tilaajana ja vastaavana tuottajana (2013–2021) näin alan kasvun ja kansainvälistymisen. Tv-ala on Suomessa tärkeä elinkeino, joka työllistää paljon monien luovien alojen ihmisiä. Tv-alasta on tullut myös merkittävä vientituote kiitos osin Business Finlandin audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen ja osin suoratoiston myötä kasvaneen kilpailun”, Kuulasmaa kertoo.

Hän muistuttaakin, että Luovat ry:n yksi tärkeä hallitusohjelmatavoite on luovien alojen elinkeinotoiminnan ja kilpailukyvyn edistäminen sekä kasvuohjelman saaminen aloille koronaepidemian jälkeiseen aikaan.

“Luovat alat pitää tunnistaa todellisena teollisuuden alana, liiketoimintana, jota ei voi nähdä puuhasteluna tai harrastetoimintana. Luovien alojen BKT-osuus on suurempi kuin esimerkiksi paperiteollisuudella, ravintola- ja majoitusalalla, maataloudella tai tekstiiliteollisuudella.”

Luoville aloille kasvusopimukset ja tuotantokannustimet 

Kuulasmaa aikoo hyödyntää kokemustaan av-puolelta Luovat ry:n tavoitteiden edistämisessä. 

“Liiketoiminnan kehittäjän kokemukseni auttaa edistämään asioita, joilla ylitetään luovien alojen kehittämisen esteenä olevia kynnyksiä. Av-alalla se on tarkoittanut muun muassa viime vuonna aloitettua elinkeinoelämän ja valtionhallinnon yhteisen Kasvusopimuksen rakentamista. Siinä ratkotaan haasteita muun muassa rahoituksen, osaavan työvoiman ja vastuullisuuden osalta”, Kuulasmaa sanoo.

Business Finlandin hallinnoima av-alan tuotantokannustin toteutui kuusi vuotta sitten ja se on jo siivittänyt av-alaa voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun. Hankkeet ovat tuoneet kymmeniä miljoonia euroja kansainvälisiä investointeja Suomeen. 

“Av-alan tuotantokannustin on mahdollistanut suomalaisen draaman maailmanvalloituksen ja budjettien moninkertaistumisen. Vastaavien tuki-instrumenttien nähtäisiin hyödyttävän myös esimerkiksi kirja- ja musiikkialaa. Lisäksi av-alan Kasvusopimustyö toimii hyvänä esimerkkinä ja pilottihankkeena muillekin luoville aloille. Nämä ovat asioita, joita on syytä edistää kaikilla luovilla aloilla.”

Hallitusohjelmatavoitteet tutuksi uudelle hallitukselle

Vaalikevät on tärkeää vaikuttamisen aikaa Luovat ry:lle. Uuden eduskunnan ja valtioneuvoston on tunnistettava luovien alojen kasvumahdollisuudet ja edistettävä niitä.

“Kulttuurilla on itseisarvonsa ohella myös merkittäviä liiketaloudellisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi av-alalla jokainen tukieuro tuottaa enemmän kuin vie. Tukemalla kulttuuriliiketoimintaa voidaan myös pitää huolta kotimaisen kulttuurin säilymisestä ja jatkuvuudesta”, Kuulasmaa sanoo.

Tekijänoikeuslain uudistus voimaan

Keväältä Kuulasmaa toivoo myös, että nykyinen eduskunta saisi tekijänoikeuslain uudistuksen voimaan. Siihen liittyy muun muassa kysymys niin sanotusta arvokuilusta eli että verkkosisältöjen jakopalvelut, kuten Youtube ja Facebook, kantavat vastuunsa siitä, ettei niiden alustoilla jaeta sisältöä ilman, että oikeudenomistajat saavat teostensa hyödyntämisestä korvauksensa.

“”Aineettomat oikeudet ja niiden hallinnointi ovat luovan talouden perusta ja siksi niiden vahva suoja on myös kansallinen kilpailutekijä.”

Kuulasmaan mukaan tehtävää riittää ja Luovien alojen hallitusohjelmatavoitteita pitää edistää aktiivisesti. Listalla on muun muassa luovien alojen saaminen toimialaluokitteluun, luovan alan työsuhteiden erityispiirteiden tunnistaminen ja siihen liittyen erilaisten verotukseen, eläkkeisiin ja työttömyysturvaan liittyvien asioiden selkiyttäminen. Yksi tärkeä saavutus on jo, että tekijänoikeuskorvaukset eivät vuoden alusta alkaen enää vaikuta soviteltuun työttömyystukeen.

“Luovilla aloilla on nyt yhteiset, selkeät päämäärät ja hallitusohjelmatavoitteet. Yhteisvoimin asioita saadaan myös eteenpäin”, Kuulasmaa sanoo.

 

Tutustu Luovat ry:n hallitusohjelmatavoitteisiin

Kuva: Mojo Erämetsä