Sari Multala Luovat ry:n kanssa tapaamisessa OKM

Tapasimme tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan: Yhteisiä tavoitteita mutta myös huolenaiheita

Luovat ry:n delegaatio kävi tapaamassa tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalaa maanantaina 4.9. Tapaamiseen osallistui 17 Luovat ry:n jäsenjärjestöjen ja valtuuskunnan edustajaa.  Tapaamisessa käsiteltiin luovien alojen tarpeita sekä hallitusohjelman sisältöä ja toteutumista.   

Hallitusohjelmassa paljon hyviä kirjauksia

Luovat ry:n edunvalvontajohtaja Lauri Kaira totesi alkupuheenvuorossaan, että hallitusohjelmassa on monia hyviä kirjauksia luovien alojen ja taiteilijoiden aseman kehittämisestä, mutta myös huolta herättäviä asioita.

”Luovat ry:n päätavoitteet hallitusohjelmaan olivat luovien alojen elinkeinotoiminnan edistäminen, kannustavan tekijänoikeusjärjestelmän turvaaminen ja taiteilijoiden työttömyysturvan kehittäminen”, Kaira sanoi. 

Ministeri Sari Multala ja Lauri Kaira.
Lauri Kaira pitää avauspuheenvuoron.

”Esitimme esimerkiksi, että tehdään ministeriörajat ylittävä luovien alojen elinkeinotoiminnan kasvustrategia, parannetaan itsensätyöllistäjien työttömyysturvaa muun muassa yhdistelmävakuutuksella ja jatketaan tekijänoikeuslain uudistamista.”

Tilaisuudessa käyttivät kommenttipuheenvuorot myös Ahti Vänttinen taiteilijan työttömyysturvasta,  Laura Kuulasmaa ja Antti Kotilainen luovien alojen elinkeinotoiminnan edistämisestä,  Valtteri Niiranen tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisestä, Jaana Pihkala piratismin torjumisesta  ja Tommi Saarikivi kulttuurin tukijärjestelmistä.

Luovat ry:n valtuuskunnan varapuheenjohtaja Sade Kahra muistutti, että sosiaaliturvan ennakointi ja johdonmukaisuus on kuvataiteilijoille tärkeää.
Sari Multala Luovat ry:n kanssa tapaamisessa OKM Valtteri Niiranen Niina Vettensola Laura Kuulasmaa
Kopioston Valtteri Niiranen esittää, että myös tekoälyn osalta yleinen sopimuslisenssi olisi toimiva. Vieressä Niina Vettensola ja Laura Kuulasmaa.

Yhteinen tavoite luovien alojen kasvustrategiasta

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa on siis Kairan mukaan osin samoja asioita kuin Luovat ry:lläkin.  

 ”Esimerkiksi siellä lukee, että hallitus toteuttaa poikkihallinnollisen luovien alojen kasvustrategian,  edistää luovien alojen kansainvälistymistä,  kehittää kasvua vauhdittavia malleja av-alalle sekä muille toimialoille, kuten kirjallisuuteen ja musiikkiin sekä  ratkaisee kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä ongelmia osana sosiaaliturvauudistusta. Erityistä huomiota kiinnitetään freelancereiden asemaan.”

”Nämä ovat tärkeitä ja konkreettisia kirjauksia, joista haluamme lämpimästi kiittää ja toivomme niiden nopeaa etenemistä”, sanoi Kaira.

Luovat ry:n puheenjohtaja Laura Kuulasmaa kiittää hallitusohjelman kirjauksesta kasvustrategiaan liittyen. Hän muistuttaa, että myös ministeriön tuet ovat keskeisiä alan liiketoiminnalle ja kasvulle.

Huolena sopeutustoimet  ja työttömyysturva

Valtiontalouden sopeutustoimien sekä työttömyys- ja sosiaaliturvan uudistusten osalta  kulttuurialla on sen sijaan merkittäviä huolia.

 ”Talouden sopeutustoimien osalta pitää muistaa, että useimmat yksityisen alan kulttuuritoimijat ovat pieniä ja toimivat pienellä katteella”, sanoi Kaira. ”Siksi niin mahdolliset tukien leikkaukset kuin arvonlisäverojen korotukset voivat aiheuttaa arvaamattoman suurta vahinkoa niiden työllisyydelle, kasvulle ja sitä kautta kansantaloudelle.” 

Yleisesti tiedetään, että hallitus pyrkii työttömyysturvauudistuksilla kannustamaan työkykyisiä ihmisiä siirtymään työttömyydestä työelämään.  

”Koska kulttuuriammattilaiset tekevät varmasti niin paljon töitä, kuin keikkoja ja freelancer-työtä on tarjolla, täytyy olla tarkkana, etteivät mitkään näistä toimista heikennä taiteilijoiden, freelancerien ja muiden itsensätyöllistäjien työttömyys- ja sosiaaliturvaa.  Niitähän pitää hallitusohjelman mukaan päinvastoin parantaa”, Kaira muistutti. 

OKM Sari Multala Luovat ry
Muusikkojen liiton Ahti Vänttinen kiittää kirjauksesta yhdistelmävakuutukseen ja freelancereiden työttömyysturvaan liittyen. Järjestelmän tulisi tunnistaa työn tekemisen eri muodot ja ottaa ne tasapuolisesti huomioon. Muun muassa omassa työssä työllistymisen käsite on monessa kohdassa ongelmallinen.

Hallituksen toimien nettovaikutukset toimialaan punnittava tarkkaan

Luovien alojen talous on viime keväänä julkistettujen tutkimusten mukaan noin 14,8 miljardin suuruinen ja ne luovat noin 120 000 työpaikkaa. 

Koska ala on pien- ja mikroyrittäjävaltainen, se voi reagoida yllättävän herkästi erilaisten alan tukien leikkauksiin ja muihin sopeutustoimiin. Tämä riski kannattaa ottaa huomioon.

Kaira toivoikin, että kaikkien toimien nettovaikutukset luoviin aloihin osataan ottaa huomioon, kun hallitusohjelmaa käytännössä toteutetaan.

”Toivomme, että kun hallituskauden lopulla katsotaan nettosaldoa, se on selvästi positiivinen sekä luovien alojen elinkeinotoiminnan edistämisen että taiteilijoiden sosiaali ja työttömyysturvan osalta … siis niiden asioiden osalta, joita hallitusohjelma lupaa kehittää.”

Tapaamisessa laaja edustus luovien alojen järjestöjä

Kaikkien alustusten jälkeen käytiin hyvähenkinen keskustelu. Ministerin lisäksi tapaamisessa olivat ylijohtaja Riitta Kaivosoja, johtaja Jorma Walden ja ministerin erityisavustaja Santeri Lohi.

Tapaamiseen osallistuivat  Luovat ry:n puolelta sen puheenjohtaja Laura Kuulasmaa (Audiovisual Producers Finland – APFI ry) , Lotta Koivisto (Audiovisual Producers Finland – APFI ry), Lauri Kaira Gramex ry,  Vappu AuraTeosto ry, Tommi Nilsson (Kuvasto ry), Ahti Vänttinen (Suomen Muusikkojen liitto ry), Valtteri Niiranen (Kopiosto ry), Tero Koistinen (Suomen elokuvatoimistojen liitto ry), Vappu Verronen (Suomen Säveltäjät ry), Markus Nordenstreng (Suomen Musiikintekijät ry), Antti Kotilainen  (Musiikkituottajat – IFPI ry), Jaana Pihkala (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry), Ilmo Laevuo (Gramex ry), Niina Vettensola (Sanasto ry), Hanna Kosonen (Forum Artis ry), Matti Numminen (Avate Audiovisuaalisen alan tekijät ry) sekä Luovat ry:n valtuuskunnan varapuheenjohtajat valokuvaaja Sade Kahra ja muusikko, toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi.

Luovat ry:n delegaatio ministeritapaamisessa

Kuvat: Vappu Aura