valtuuskunta luovat ry

Luovat ry:n valtuuskunta on aitiopaikka edunvalvontaan

Luovat ry:n valtuuskunta on aloittanut toimintansa keskustelufoorumina ja edunvalvonnan tukijana. 

Luovat ry:n valtuuskunnassa taiteen ammattilaiset pääsevät jakamaan kokemuksia, tietoa ja näkemyksiä eri taiteenalojen välillä. Valtuuskuntaan kuuluu 19 jäsentä, jotka edustavat laajaa luovien alojen kirjoa musiikista kuvataiteeseen ja elokuvasta kirjallisuuteen.

Valtuuskunnan tehtävänä on edistää tiedonkulkua sekä Luovat ry:n ja kulttuurikentän välillä että eri taiteen alojen kesken, käydä keskustelua luovien alojen ajankohtaisista teemoista sekä tukea kulttuurialojen edunvalvontaa.

Valtuuskunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa keskustelemaan muun muassa edunvalvonnasta.  Lisäksi valtuuskunnan jäseniä kutsutaan mukaan päättäjätapaamisiin. 

Kolmen hengen puheenjohtajisto

Valtuuskunnalla on kolmihenkinen puheenjohtajisto. Puheenjohtajana toimii tietokirjailija ja freelancer-toimittaja Heikki Jokinen. Varapuheenjohtajina toimivat valokuvataiteilija Sade Kahra sekä toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi

Valtuuskunnan muut jäsenet ovat Roope Lehtinen, Riina Kullas, Riina Katajavuori, Mikko Manninen, Reeta Vestman, Karo Hämäläinen,  Virpi Suutari, Juho Viljanen, Iisa Pajula, Kyösti Salokorpi, Semira Ketroussi, Henna Salmela, Gabi Hakanen, Petri Mannonen, Antti Auvinen ja Paola Livorsi

Luovat ry:n jäsenjärjestöt kutsuvat valtuuskunnan jäsenet kaksivuotiselle kaudelle.  

Mitkä asiat valtuuskunnassa ovat nyt ajankohtaista?

Luovat ry:n 14 jäsenjärjestöillä on paljon omia tavoitteita, mutta mitkä Luovat ry:n yhteisistä tavoitteista ovat puheenjohtajiston mielestä tällä vaalikaudella erityisen ajankohtaisia? 

Valtuuskunnan puheenjohtaja Heikki Jokinen uskoo, että tällä vaalikaudella Luovat ry:n tavoitteista kaikkein ajankohtaisin on sopimiseen perustuvan tekijänoikeusjärjestelmän puolustaminen ja kehittäminen. ”Lisäksi luovan alan yrittäjien, pätkätyöläisten ja freelancereiden työttömyys- ja työsuhdeturvaan kohdistuu vaalikaudella uhkia, joiden torjumiseen tarvitaan toimintaa.”

Musiikin edistämissäätiön toiminnanjohtajana Tommi Saarikivi kantaa huolta kulttuurin rahoituspohjasta.  ”Yksityisen kopioinnin hyvitys on meille tietenkin aivan olennainen, kun olennainen osa musiikkialan säätiörahoitustakin kanavoituu tukiimme sitä kautta.” 

”Mutta kyllä vielä syksyllä 2023 tekee mieli alleviivata sitäkin, miten ison loven pandemia jätti isoon osaan luovien alojen taloutta. Hyvä, että tosiasiallista jälleenrakennusaihetta pidetään edelleen esillä”, sanoo Saarikivi.

Elinkeinotoiminnan edistäminen

Sade Kahra nostaa Luovat ry:n ohjelmasta esille luovien alojen elinkeinotoiminnan ja kilpailukyvyn edistämisen. 

”Koordinoimalla sekä työllisyys- että kulttuuripolitiikkaa yli ministeri- ja hallintorajojen saadaan luoville aloille tarvittavaa pitkäjänteistä kasvustrategiaa, joka edistää markkinoiden kehitystä”, sanoo Kahra.

”Kasvuohjelmassa on luonnollisesti tärkeää varmistaa oikeudenmukainen ja kannustava tekijänoikeuslainsäädäntö myös digitaalisilla markkinoilla ja korostaa oikeuksista sopimista rajoitusten sijaan.” 

Luovat ry:n tavoitteet

Luovat ry on kotimainen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on edistää luovan alan toimintaedellytyksiä vaikuttamalla lainsäädäntöön sekä toimimalla luovan alan keskustelufoorumina ja tiedonjakajana. 

Koska Luovat ry edustaa lähinnä yksityisiä kulttuurialoja ja vapaan kentän kulttuurintekijöitä, sen tälle hallituskaudelle hyväksymät painopisteet ovat elinkeinotoiminnassa, työn tekemisessä, työttömyysturvassa ja omaisuudensuojassa. 

Tutustu Luovat ry:n tavoitteisiin