Blogi: Arvokuilu-ongelma korjattava

Suomen pitää toimeenpanna arvokuilusäädökset niin kuin ne on tarkoitettu.

Suomi on muiden EU-maiden mukana voimaan saattamassa DSM-direktiiviä (ns. tekijänoikeusdirektiivi). Opetus- ja kulttuuriministeriön lakiesitys on nyt lausuntokierroksella.

Esitys sisältää monia tekijänoikeutta ja tekijänoikeuslakia muuttavia asioita, joiden analysointi on luovan alan asiantuntijoilla vielä kesken.

Yksi näistä koskettaa ilmiötä nimeltä ”arvokuilu” (eng. Value gap).

Arvokuiluksi kutsutaan sitä, että Youtuben tyyppiset alustapalvelut pystyvät levittämään verkossa sisältöjä maksamatta sisällön tekijöille. Ne ovat voineet vierittää sopimusehdoilla vastuun kansalaisille, jotka lataavat musiikkia, tv-sarjoja tai elokuvia palveluun.

Tällainen on tietysti myrkkyä sisältö- ja digimarkkinoiden kehitykselle. Jos joku pystyy halutessaan käyttämään sisältöjä maksamatta, sisällöstä maksavien palvelujen on vaikea pärjätä kilpailussa. Lisäksi on väärin, että joku voi hyödyntää liiketoiminnassa toisten luovan työn tuloksia, lupaa kysymättä ja korvausta maksamatta.

EU puuttui tähän ongelmaan tekemällä artiklan 17. Se määrää, että tällaiset alustapalvelut ovat itse vastuussa siitä, mitä niissä julkaistaan. Ideana on, että tämä vastuu panee ne hoitamaan lisenssit kuntoon, joka on sekä palvelussa sisältöä julkaisevan kuluttajan ja julkaistun sisällön tekijöiden yhteinen etu.

Ongelman tausta

Edellinen voi herättää kysymyksen, miten ihmeessä alustapalvelut ovat tähän asti voineet toimia näin kummallisesti?

Syynä on sähkökauppadirektiivin yli 20 vuotta sitten säädetty vastuuvapaussäännös ”Safe Harbour”-vastuunrajoitus.

Safe Harbour-vastuunrajoitus on luotu pilvipalveluiden kaltaisten passiivisten säilytyspalveluiden suojaksi. Se tarkoittaa sitä, että pilvipalvelu ei ole vastuussa siitä, millaisia sisältöjä me kuluttajat niissä säilytämme. Jos lataat pilvipalveluun piraattitiedostoja, vastuussa olet sinä eikä pilvipalvelu.

Alustapalvelut ovat tähän asti väittäneet, että passiivisten säilytyspalveluiden suojaksi tehty ”Safe Harbour” vastuuvapaus koskisi myös niitä!

Ongelman ratkaisu

Direktiivi selkiyttää sitä, minkälainen palvelu voi tähän vastuuvapauteen vedota. Passiiviset pilvipalvelut eivät jatkossakaan vastaa siitä, mitä kuluttaja siellä säilyttää. Mutta maailman suurimmaksi musiikkipalveluksi kasvanut Youtube toki vastaa, koska se ei ole passiivinen säilytyspalvelu vaan aktiivinen julkaisupalvelu.

Suomi on nyt implementoimassa arvokuilu-säädöksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa DSM-direktiivistä lokakuun loppuun mennessä.

Olemme parhaillaan analysoimassa esitystä. Ensivaikutelman perusteella ehdotus ns. arvokuiluartiklan (art. 17) voimaansaattamiseksi ei valitettavasti vastaa direktiivin sisältöä eikä sen tavoitteita vahvistaa oikeudenhaltijoiden suojaa ja yhdenmukaistaa lainsäädäntöä sisämarkkinoilla. Palaamme yksityiskohtiin tarkemmin lausunnossamme.

Youtuben kaltaiset palvelut toimivat koko EU:n alueella. Siksi on mahdoton idea tehdä Suomeen eri pelisäännöt kuin muihin EU-maihin. Siksi direktiivin arvokuilusäädökset on pantava voimaan Suomessa samalla tavalla kuin muissakin EU-maissa: niin kuin ne on kirjoitettu ja tarkoitettu.