Älä anna kulttuurin kadota

Älä anna kulttuurin kadota – näin osallistut kampanjaan

Kevään kehysriihessä hallitus päätti puolittaa hyvityksen 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan euroon. Ensi vuoden budjettia valmistellaan parhaillaan. Siksi nyt on aika puolustaa yksityisen kopioinnin hyvitystä kaikkien taiteen ja kulttuurin ystävien voimin. Tule mukaan! #ÄläAnnaKulttuurinKadota

Yksityisen kopioinnin hyvitys on puolustamisen arvoinen, koska siitä tulevat varat menevät suoraan uuden kulttuurin tuottamiseen: elokuvatuotantoihin, paikallistapahtumiin, kulttuurihankkeisiin ja yksittäisille luovan alan ammattilaisille. Kampanjassa tuomme esiin sitä, mikä kaikki katoaisi, jos hyvitykseen osuva leikkaus toteutuisi.

Kampanjointia tehdään sosiaalisen median kanavissa sekä tiedottamalla aiheesta valtakunnallisesti ja alueellisesti ympäri Suomen. Seuraa Luovat ry:n sosiaalisen median kanavia @luovatry, jotta pysyt mukana koko kesän ajan!

Miten hyvityksen puolitus vaikuttaisi luovaan alaan?

Yksityisen kopioinnin hyvityksen puolitus osuisi rajusti taiteen ja kulttuurin tekijöihin sekä luovaan alaan, joka on vasta ollut toipumassa korona-ajan kuopasta. Leikkaus vahingoittaisi taiteilijoita ja kulttuurialaa kahta kautta:

1)     tekijänoikeusjärjestöjen kautta suoraan luovan alan ammattilaisille jaettavat hyvityskorvaukset pienenisivät 50 %

2)     kulttuurin edistämiskeskusten – MESin, AVEKin ja VISEKin – määrärahat vähenisivät merkittävästi, jolloin myös merkittävä osa niiden jakamasta tuesta luovan alan tapahtumille ja teoksille häviäisi. Tämä aiheuttaisi merkittäviä negatiivisia kerrannaisvaikutuksia tapahtumatarjontaan, kulttuurialan työllisyyteen ja taiteilijoiden toimeentuloon ympäri Suomen.

Puolusta yksityisen kopioinnin hyvitystä – kuinka voin osallistua?

Voit tehdä joko omaa viestintää tai jakaa eteenpäin Luovat ry:n tai oman tutun järjestösi tuottamaa sisältöä. Ajatuksena on nostaa esiin tapahtumia, elokuvia ja musiikkia, joita ei olisi ilman yksityisen kopioinnin hyvitystä. Voit jakaa videon tai kuvan sisältöihin liittyen ja kertoa saatteessa, miksi hyvitys ja sillä rahoitettu kulttuuri ovat merkityksellisiä. Tunnuksena käytämme #ÄläAnnaKulttuurinKadota

Mikäli organisaationne tahtoo liittyä mukaan viralliseksi tukijaksi, mukaan voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia kampanjan yhteyshenkilölle Iiris Suomelalle (iiris.suomela@teosto.fi). Sähköpostissa voi järjestön nimen lisäksi ilmoittaa järjestön yhteyshenkilön tai -henkilöt, joihin voimme jatkossa olla yhteydessä kampanjan jatkovaiheiden osalta. Keräämme verkkosivuillemme listaa kampanjaa tukevista organisaatioista.

Lisätietoja: Iiris Suomela / iiris.suomela@teosto.fi

Lataa tästä kampanjamateriaalia, käytä tunnistetta #ÄläAnnaKulttuurinKadota